• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Fylkeskommune
 • Organisasjonsnummer
  817920632
 • Antall ansatte
  6313
 • Opprettet år
  2016
 • Nettside
  Trøndelag fylkeskommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Erling Skakkes gate 14
  7013  TRONDHEIM

Trøndelag fylkeskommune oppføring hos:

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke.

Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

PP-rådgiver

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

PP-tjenesten i Trøndelag Fylkeskommune søker etter engasjert, dyktig og utviklingsorientert medarbeider som har god kjennskap til og erfaring fra PP-tjenestens arbeidsområder. Vi har nå ledig et vikariat i perioden 1/8-22 til 31/12-22 i 100 %stilling som PP-rådgiver med tiltredelse så snart som mulig. Stilingen er knyttet til Verdal vgs og er en skoleintegr…

1-2 kontrollingeniører Steinkjer og Indre Namdal

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Dette er en ekstern utlysning. Seksjon Drift og vedlikehold veg i Trøndelag fylkeskommune Seksjon drift og vedlikehold veg, har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende fylkesveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre anleggsprosjekt. Seksjon drift og vedlikehold veg består av 60 medarbeidere fordelt på støttefunksjone…

Vikariat som faglærer i matematikk og naturfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole søker etter en dyktig og motiverende lærer og har 100% ledig vikariat som faglærer i matematikk og naturfag. Det er ønskelig med engelsk i fagkretsen, men det er ikke et krav. Stillingen er ledig omgående med varighet i 6 måneder med mulighet for forlengelse ut skoleå…

Leder for seksjon Mobilitetstilbud Trondheimsområdet

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Hver dag reiser nærmere 150.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag som vi tar på alvor. Vi bidrar til et velfungerende samfunn som har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som bidrar til bedre miljø, by- og dis…

Skoleskysskonsulent til seksjon Skoleskyss

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Hver dag reiser nærmere 150.000 kollektivt i Trøndelag til skole, jobb, på besøk eller trening. AtB har et viktig samfunnsoppdrag som vi tar på alvor. Vi bidrar til et velfungerende samfunn som har stor betydning for hverdagen til mange mennesker. Vi skal gi befolkningen et tilgjengelig og velfungerende mobilitetstilbud som bidrar til bedre miljø, by- og di…

Entreprenørskap og bedriftsutvikling, Markedsføring og ledelse, og Forretningsdrift.  Inntil 100 % fast stilling.

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Nye muligheter i ny skole! Tiller videregående skole flytter inn i nytt, ombygd og renovert skolebygg fra skolestart høsten 2022.  Skolen bygges for 710 elever med en grunntanke om å skape en fremtidsorientert skole der arkitektur og pedagogikk er i samspill. Skolen skal være en aktør i nærmiljøet og i samfunnet i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv o…

Undervisningsstilling inntil 100%

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

  Ledig undervisningsstilling ved Kyrksæterøra videregående skole. Vi ønsker deg som brenner for å jobbe med ungdom i videregående skole, til å søke på våre utlyste stillinger.  Vi søker etter lærer i inntil 100% fast stilling innen fagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, geografi og religion. Kvalifiserte søkere med andre fag i kombinasjon med noen av di…

Tannhelsesekretær ved Ørland tannklinikk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Det er et vikariat i 100 % stilling ledig, som tannhelsesekretær ved Ørland tannklinikk. Klinikken har 4 behandlingsrom og 5 ansatte.                                                                                                     Du må levere politiattest i henhold til helsepersonelloven § 20a.                                                             …

Kvalitetsleder/Eksamensleder flyfag

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Fylkestinget i Trøndelag har besluttet at det skal startes Flyfagutdanning ved Fosen VGS. Vg2 Flyfag skal tilbys fra skolestart høsten 2023 og Vg3 Flytekniske fag og Vg3 Avionikk skal tilbys fra skolestart høsten 2024. Stillingen vil være sentral ifm. å bygge opp Maintenance Training Organisation (MTO) for å imøtekomme krav iht. EASA Part-147 og for å få M…

Prosjektstilling VG3 fagopplæring i skole

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Prosjektstilling ved Trøndelag fylkeskommune knyttet til arbeidet med kvalitet i vg3 fagopplæring i skole. Fylkeskommunen lyser med dette ut en 100% prosjektstilling knyttet til prosjektet «Utvidet tilbud til de som ikke får læreplass – vg3 fagopplæring i skole»  Varighet 2 år fra tiltredelsesdato Arbeidssted: Steinkjer/Trondheim Fylkeskommunen er gjenn…

Prosjektstilling Samfunnskontrakten

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Fylkeskommunen lyser med dette ut to 100% prosjektstillinger ved Trøndelag fylkeskommune knyttet til arbeidet med Samfunnskontrakten 2022-2026   Varighet 3 år fra tiltredelsesdato. Arbeidssted: Steinkjer/Trondheim Stilling: spesialkonsulent/rådgiver Trøndelag fylkeskommune er gjennom Fullføringsreformen tildelt midler til kvalifisering og formidling ti…

Undervisningsstilling ved linje for dekk- og maskinoffiserer

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), Trondheim har ledig 100% undervisningsstilling ved linje for dekk- og maskinoffiserer. Vår nye medarbeider skal undervise i emnene skipets drift, lastelære og skipsteknikk. Stillingen tilpasses kvalifikasjonene til den vi ansetter - avhengig av om vedkommende har D1 eller M1. Tiltredelse etter avtale. Dette er jobben f…

Tannlege ved Selbu tannklinikk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Det er nå et vikariat i 100 % stilling ledig som tannlege ved Selbu tannklinikk. Selbu kommune har i overkant av 4000 innbyggere og ligger sentralt i Trøndelag med kun 30 minutter til flyplass, og en time fra Trondheim. Selbu tannklinikk ambulerer til Tydal tannklinikk, det er derfor en fordel om du har førerkort og disponerer egen bil. Klinikken har 4 beh…

Rådgiver/seniorrådgiver

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Vi søker en engasjert, fleksibel og utviklingsorientert rådgiver/seniorrådgiver med stor arbeidskapasitet. Som vår nye kollega vil du gå inn å styrke arbeidet rundt spesialundervisning og inntak til videregående opplæring. I tillegg vil du få et selvstendig ansvar for å følge opp friskolene vi samarbeider med.   Seksjonen er en del av Avdeling for utdannin…

FDVU-koordinator, systemforvalter

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

SEKSJON EIENDOM Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forval…

Trafikklærer

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Grong Trafikkskole er en del av Grong videregående skole - Trøndelag fylkeskommune - lokalisert på Mediå i Grong kommune.Trafikkskolen er et distriktsrettet tilbud innen føreropplæring for lette førerkortklasser for skolens elever og øvrige. Førerprøven gjennomføres henholdsvis i Namsos og Steinkjer. Arbeidsoppgaver: Trafikkopplæring Kvalifikasjoner: God…

Koordinator for særskilt tilrettelagt opplæring og faglærer innenfor spesialpedagogikk

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole har omgående 100% ledig kombinasjonsstilling, 40% som koordinator for særskilt tilrettelagt opplæring og 60% som faglærer innenfor spesialpedagogikk. Stillingen inngår i skolens elevtjeneste og miljøteam der samarbeid og teamarbeid står sentralt.  Arbeidsoppgaver: …

Undervisningsstilling i naturbruk og naturforvaltning.

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Vi søker vikar i inntil 100% stilling frem til 31.07.2023. til undervisning på Vg1 naturbruk og Vg2 landbruk- og gartnernæring. 23% av stillingen er naturforvaltning på Vg3. Det kan søkes på hele eller deler av stillingen.  Arbeidsoppgaver: planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen legge til rette for å involvere elevene i deres læring og vurderi…

Byggeleder Elektro 

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

  Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling. Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en s…

Rådgiver/antikvar, nyere tids kulturmiljø

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle blir stadig viktigere og knytter seg særlig til arbeidet med klimatilpassing, by- og stedsutvikling og folkehelse.  Kunnskapsbasert forvaltning av Trøndelags kulturarv er avgjørende for å oppnå resultater på disse områdene innenfor vårt fagområde. Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått ansvar for en rekke nye opp…

Rådgiver bibliotekutvikling

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Arbeidsoppgaver: Trøndelag fylkesbibliotek har 13 medarbeidere, lokalisert i Steinkjer og Trondheim. Fylkesbiblioteket arbeider for at innbyggerne skal ha tilgang til gode folke- og skolebibliotek, med et relevant litteratur- og informasjonstilbud og som fine arenaer og møteplasser - fysisk og digitalt. Vi søker nå en medarbeider som kan sette i gang, og d…

Faglærer innen Maskinteknisk drift, høyere yrkesfaglig utdanning

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), Chr. Thams har ledig stilling for en ingeniør/sivilingeniør eller teknikerutdannet fagperson med erfaring innen maskinteknisk drift/teknisk drift - og som kan tenke seg å undervise for å bringe fagkunnskapen videre.  Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av det ble s…

Faglærer innen Elkraft

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), Chr. Thams har ledig stilling 50 % for en ingeniør/sivilingeniør eller teknikerutdannet fagperson med erfaring innen elektrofag - og som kan tenke seg å undervise for å bringe fagkunnskapen videre.  Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av det ble sju fagskoler i Trø…

Rektor Selbu videregående skole

Trøndelag fylkeskommune

Offentlig forvaltning

Selbu videregående skole er en offentlig videregående skole i Selbu kommune i Trøndelag med pendleravstand til både Stjørdal og Trondheim. Skolen har cirka 30 ansatte og 110 elever med utdanningsprogrammene studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag og elektro og datateknologi. I tillegg tilbyr skolen påbyggingskurs og programfag i idre…