Ledig stilling

Oslo kommune

Vikariat undervisningsstilling

Offentlig forvaltning

Voksentoppen er en spesialskole (1-10.trinn) som ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel i Oslo. Ca 10 minutters gåtur fra Voksenkollen T-bane stasjon.
 Skolen har en sammensatt elevgruppe med svært ulike utfordringer. Størsteparten av elevgruppen er elever som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller sosial emosjonelle vansker.
 Vi har per i dag 48 elever fordelt på 3 grupper, og lærere og miljøterapeuter samarbeider tett med planlegging og gjennomføring av undervisning, og daglig oppfølging av elevene.
 Vi  har etablert et tverrfaglig samarbeidsnettverk som består av PP-tjenesten, BUP samt andre aktuelle instanser i bydelene og Helse Sør-Øst. Vi tar imot elever fra alle bydeler i Oslo. Elevene blir kjørt til og fra skolen i taxi.

Vi trenger en faglig dyktig, kreativ, løsningsorientert og trygg lærer som trives godt i en hektisk arbeidshverdag og som ønsker å ta del i elevenes læringsarbeid og realisere den enkelte elevs potensiale. Per dags dato har vi behov for  vikar i ca 50% stilling fram mot jul. I perioder kan det være behov for større stillingsprosent. 

Les mer om skolen på www.voksentoppen.osloskolen.no  

Arbeidsoppgaver:

Undervise i aldersblandete grupper på alle trinn, og elever med utfordringer knyttet til oppfølgingsbehov og tilrettelegging
Tett samarbeid i team, med øvrige ansatte, skolens ledelse, foresatte og eksterne instanser
fagansvar for flere fag 
Deltagelse på interne  møter og veiledning
Daglig oppfølging av elever med rett til spesialundervisning
Utarbeide IOP og halvårsvurderinger 

Kvalifikasjoner:

  Du har undervisningskompetanse og/eller erfaring i minimum 3 av fagene i grunnskoleopplæringen
  Vi ønsker at du har undervisningskompetanse i noen av følgende fag: kunst og håndverk, norsk, matematikk og mat og helse. 
  Du har god tverrfaglig samarbeidskompetanse og erfaring fra tverrfaglig arbeid
  Vi ønsker at du har kunnskap om og erfaring fra undervisning i grupper for elever med sosiale/emosjonelle og psykiske vansker
  Du er en tydelig klasseleder med god formidlingsevne
  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Personlige egenskaper:

  Du er god på relasjonsbygging og har gode samarbeidsevner
  Du er opptatt av fag og har fokus på elevenes læringsutbytte, samtidig som du tar hensyn elevenes helhetlige livssituasjon
  Du har god kjennskap til vurdering for læring 
  Du trives med å jobbe tett på elever og grupper
  Du oppleves som en trygg og tydelig voksenperson i møte med elever med utfordrende atferd
  Du er løsningsorientert og trives i en variert og til tider hektisk arbeidshverdag
  Du har en positiv innstilling, fremstår som selvstendig og har stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

  En variert og spennende arbeidshverdag i tett samarbeid med dyktige og engasjerte medarbeidere
  gode muligheter for å være med på å forme egen arbeidshverdag
  Et trivelig arbeidsmiljø med positive og engasjerte medarbeidere
  Et dyktig team med andre lærere og miljøterapeuter
  En arbeidsplass i flotte omgivelser med Nordmarka som nærmeste nabo