Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3375296
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vikariat som  veileder i team oppfølging 

Navs overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, sikre rettigheter til velferdsytelse, bidra til bedre levekår og forebygge utenforskap. Nav Stovner er lokalisert på Stovner senter og har cirka 110 medarbeidere med et felles publikumsmottak. Kontoret er inne i en spennende utviklingsprosess med nyansatt enhetlig leder. 

Vi har nå ledig fødselsvikariat som veileder i team oppfølging fra  22.03.202. Veilederen blir en del av et team som består av 5 veiledere, 1 helseavklaringskonsulent og 1 teamleder. Team oppfølging  veileder brukere med bistandsbehov særskilt knyttet til arbeid, kvalifisering og helseavklaring av deres arbeidsevne. Teamet har et særskilt fokus på barnefamilier. Arbeidet skjer i samarbeid med de  øvrige statlige og kommunale bistandsapparatet, arbeidsmarkedet, utdanningsinstitusjoner og helsetjenester m.m.

Stovner bydel har en flerkulturell befolkning og  dette gjenspeiler brukergruppen til teamet. I teamet  jobber man sammen med dyktige kollegaer og i samarbeid med brukerne med mål om bedre levevilkår og økt selvstendighet. Arbeidsoppgaver
 • Kartlegge, veilede  og motivere brukere som trenger bistand til øke sine ferdigheter knyttet til arbeidsmarkedet og få innpass i arbeidsmarkedet
 • Helhetlig oppfølging  knyttet til inntektssikring , deriblant avklare brukerens arbeidsevne og trygderettigheter 
 • Kartlegge brukerens øvrige livssituasjon deriblant hvordan barna har det og i det gi informasjon og råd som kan bidra til bedre levekår  
 • Samhandle med øvrig tjenester i Nav og bydel, tiltaksarrangører, utdanningsinstitusjoner, fastlege og andre relevante instanser i den enkeltes sak
 • Bruke aktivt  fagsystemene  Fasit, Modia, Gosys, Arena mm 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskole/universitetsutdanning, fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid 
 • Erfaring fra sosialt arbeid i Nav og/eller arbeidsrettede tiltak
 • Erfaring fra arbeid med personer med utfordrende livssituasjoner med fokus på motivasjonsarbeid og endringsarbeid
 • Kompetanse på flerkulturell forståelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Ønskelig at søker har erfaring fra å holde kurs/ brukeroppfølging både individuelt og i gruppe
 • God IKT - ferdigheter og erfaring med programmene Fasit, Arena, Modia og Gosys   

 

Personlige egenskaper
 • Du liker å arbeide med mennesker og er flink til å samhandle  med brukere og samarbeidspartner
 • Du har engasjement for målgruppen og målet om arbeid og bedre levekår
 • Du har evnen til å arbeide målrettet, strukturert og effektivt
 • Du har gode kommunikative ferdigheter, snakker og skriver godt norsk
 • Du har evne til å arbeid selvstendig, i tillegg til å kunne arbeide i team
 • Du har evne til å kunne sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne deg ny kunnskap
 • Du har god arbeidskapasitet og tro på egen faglighet
 • Du har evne til å se muligheter fremfor begrensninger, er kreativ og fleksibel                                                       
Vi tilbyr
 • Trivelig arbeidsmiljø, spennende samarbeidspartnere og gode utviklingsmuligheter
 • Kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 35 til 44 ( kr 504 900,- til  591 300 pr år)  i Oslo kommunes lønnsregulativ, avhengig av ansennitet
 • 37.5 timers arbeidsuke med fleksitidsordning