Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vikariat som sykepleier/vernepleier på Senter For Psykisk Helse og Rus Post 3B

Vi har et ledig vikariat i 100 prosent stilling i perioden 01.09.2024-01.09.2025. Arbeidstid er dag/kveld.

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Å være ansatt hos oss innebærer å ha primærkontaktansvar for egne pasienter, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet.

Du vil gå ansvarsvakter og være teamansvarlig både på kveld og dag. Vi søker deg som er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, kunne håndtere stress og ha et godt overblikk i krevende situasjoner.

Senter for psykisk helse og rus består av psykiatrisk akuttmottak og 6 døgnposter. Vi jobber i tverrfaglige team og behandler personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Her inngår diagnostisk utredning, igangsetting av behandling og overføring til passende oppfølgende instans i første- og/eller andrelinjetjenesten. I klinikken jobber vi systematisk med å redusere bruk av tvangsmidler. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, psykoedukasjon og medikamentell behandling. I tillegg har vi et bredt utvalg av aktiviteter som musikkterapi, verksted, sanserom og fysiske aktivitetsgrupper med mer.

Arbeidsmiljøet vårt er inkluderende, stimulerende og utviklende. Vi har per i dag en jevn kjønnsfordeling. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling. Det tilbys veiledning på tvers av postene hver uke.

Du må være autorisert sykepleier/vernepleier og helst ha erfaring med psykisk helsearbeid – gjerne fra akuttpsykiatri, DPS eller psykisk helsearbeid i bydel/kommune. Videreutdanning i psykisk helsearbeid er en fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud. Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen.