• Bransje
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  965985166
 • Antall ansatte
  2428
 • Opprettet år
  1992
 • Nettside
  Lovisenberg Diakonale sykehus AS
 • Adresser
  Besøksadresse
  Regnskapsavdelingen
  0440  OSLO

Lovisenberg Diakonale sykehus AS oppføring hos:

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo. Sykehuset har tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet gjennom fritt behandlingsvalg, samt særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Hospice med lindrende behandling. Sykehuset er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Medisinsk klinikk – Medisinsk poliklinikk Indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk. Opplæring av pasienter og pårørende, både individuelt og i …

Psykolog til seksjon barn

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Nic Waals Institutt Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte. Nic Waals…

Sykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Ved Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) har vi nå ledig et 100 % vikariat for sykepleier, med varighet t.o.m. 31. august 2023 og med mulighet for forlengelse. Stillingen innebærer abeid hver 3.helg.  Avdelingen har totalt 5 senger, inkludert 2 plasser for respiratorbehandling. MIO tar imot pasienter med respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner/sepsis,…

Intensivsykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Ved Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) har vi nå et ledig en 100 % fast stilling for intensivsykepleier, med arbeid hver 3.helg.  Avdelingen har totalt 5 senger, inkludert 2 plasser for respiratorbehandling. MIO tar imot pasienter med respirasjonssvikt, alvorlige infeksjoner/sepsis, kardiologiske sykdommer, intoksikasjoner og metabolske forstyrrelser…

Psykolog – 1 års vikariat

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Ønsker du å jobbe i et spennende fagmiljø? Liker du å drive med målrettet psykologisk behandling? Nå søker vi psykolog til 100 % stilling til Lovisenberg Poliklinikk Helse og arbeid, 1 års midlertidig stilling fra 12.12.22 (eller etter avtale). Du vil jobbe med utredning og behandling av pasienter med vanlige psykiske lidelser som enten er sykemeldt elle…

Anestesisykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Ønsker du deg en jobb med rom for faglig utvikling? Drømmer du om fri i fellesferien, mulighet for dagstilling og god pensjonsordning? Da synes vi du skal lese videre: Nå søker vi to an…

Sykepleiere / spesialsykepleiere

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Er du sykepleier eller spesialsykepleier som nå ikke er i arbeid i en helseinstitusjon? Vi har et stort behov for deg og din kompetanse nå. Vi søker deg som er pasientorientert, har gode samarbeidsevner og en positiv innstilling. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig, og ha gode norskkunnskaper og gode kommunikasjonsevner. Vi tilbyr faglige utfo…