• Bransje
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  965985166
 • Antall ansatte
  2428
 • Opprettet år
  1992
 • Nettside
  Lovisenberg Diakonale sykehus AS
 • Adresser
  Besøksadresse
  Regnskapsavdelingen
  0440  OSLO

Lovisenberg Diakonale sykehus AS oppføring hos:

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus innen indremedisin og psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo. Sykehuset har tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet gjennom fritt behandlingsvalg, samt særskilte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og Hospice med lindrende behandling. Sykehuset er offentlig finansiert og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Radiograf / helsesekretær

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Har du lyst til å jobbe med hyggelige kollegaer på et sykehus sentralt i Oslo? Vi søker etter en positiv og engasjert medarbeider til Radiologisk avdeling. Du blir del av et team som ivaretar kontorfaglige oppgaver for avdelingen. Denne rollen samarbeider tett med andre yrkesgrupper i sykehuset og har en viktig funksjon i samhandling med våre pasienter. R…

Assisterende seksjonsleder eller ledende spesialsykepleier/ vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Senter for psykisk helse og rus, avdeling døgnbehandling, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Klinikken består av ca. 250 årsverk. Vi har øyeblikkelig hjelp-ansvar for innbyggere i bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Grünerløkka. …

Psykolog / psykologspesialist

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), seksjon ambulant behandling (6 – 18 år) og akutt-ambulant seksjon (0-18 år i samarbeid med BUP Vest). Vi har totalt 65 årsv…

Overlege - Senter for psykisk helse og rus

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (Åpen Dør), etablering av ulike ambulan…

Sykepleier / vernepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Avdeling 3B Døgnbehandling, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har ledig: 80 prosent stilling i vikariat for sykepleier/vernepleier i ett år fra 1. januar 2024 eller etter avtale.  Arbeidstid er natt. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomhet…

Psykologspesialist / psykolog

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), Seksjon barn (7 – 12 år), Seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), Seksjon ambulant behandling (6 – 18 år), som også består av tre bydelsbaserte FACT Ung-team (12-24 år) og Akutt-ambulant hj…

Lønnsmedarbeider

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 190 000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykiatri. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenb…

Sykepleier / vernepleier / miljøterapeut

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Avdeling for døgnbehandling akuttpsykiatri, post 4A ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har følgende ledige stillinger: 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier/miljøterapeut i todelt turnus og arbeid hver 3. helg fra 05.02.2024. 30 % fast nattevakt stilling med arbeid hver 3. helg i turnus som sykepleier/vernepleier fra 02.01.2024. Vi …

Radiograf

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus søker to engasjerte kollegaer til følgende stillinger: 2 faste 100 % stillinger med tredelt turnus (35, 5 timer per uke) Radiologisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er organisatorisk en del av Kirurgisk klinikk og tilbyr døgnkontinuerlig service. Avdeling består av et kompetent team med 44 dedikerte medarbeidere,…

Sekretær/servicemedarbeider

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vil du bidra til å videreutvikle helhetlig tilbud til pasienter med kronisk nyresvikt, basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet? Dialyseavdelingen og nyrepoliklinikken åpnet i mars i år, og har 22 behandlingsplasser for hemodialyse (HD) og en poliklinikk for peritoneal dialyse (PD). Det er en lege- og sykepleiedrevet nyrepoliklinikk…

Spesialsykepleier

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Vi er nå på utkikk etter en ny kollega til Medisinsk akuttmottak- og observasjonspost. Det lyses ut en fast 100% stilling. Vi søker derfor etter en effektiv og faglig engasjert spesialsyke…

Rådgiver i stab

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Har du evnen til å sette deg raskt inn i og forstå komplekse problemstillinger og blir motivert av å løse dem? Er du strukturert og kan jobbe selvstendig og liker å ha dialog med mennesker? Ønsker du å skape gode resultater sammen med andre? Da søker vi deg som rådgiver i vår stab ved Avdeling for døgnbehandling. Avdelingen er en del av Senter for ps…

Radiograf

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Radiologisk avdelingen er utstyrt med 3 konvensjonelle røntgenlaboratorier, hvorav to med gjennomlysning, ett ultralydlaboratorium, to CT-laboratorium og ett MR-laboratorium. Radiologisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus søker radiograf til følgende stilling: 100 % fast stilling som radiograf i tredelt turnus Arbeidstid er 35,5 time…

Sykepleiere / spesialsykepleiere

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Er du sykepleier eller spesialsykepleier som nå ikke er i arbeid i en helseinstitusjon? Vi har et stort behov for deg og din kompetanse nå. Vi søker deg som er pasientorientert, har gode samarbeidsevner og en positiv innstilling. Du må være fleksibel og tilpasningsdyktig, og ha gode norskkunnskaper og gode kommunikasjonsevner. Vi tilbyr faglige utfo…