Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Vikariat som faglærer i matematikk og naturfag 2.gangs utlysning

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole søker etter en dyktig og motiverende lærer og har 100% ledig vikariat som faglærer i matematikk og naturfag. Det er ønskelig med engelsk i fagkretsen, men det er ikke et krav. Stillingen er ledig omgående med varighet i 6 måneder med mulighet for forlengelse ut skoleåret. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen består av undervisning i fellesfagene matematikk og naturfag, primært ved yrkesfaglige utdanningsområder. Det er tverrfaglig arbeid på alle trinn, samt tett samarbeid med faglærerne ved avdelingene.

Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Nærøysund kommune. Skolen har om lag 280 elever og 55 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og tar samfunnsutviklerrollen på alvor. Besøk gjerne skolens hjemmeside for mer informasjon.

Skolen har 6 utdanningsprogram. Disse er Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning
Pedagogisk utdanning, eller påbegynt pedagogisk utdanning
Erfaring fra opplæring er ønskelig.
Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy
Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Skolen ønsker søkere som:

har et positivt elevsyn og trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
er fleksibel og samarbeidsvillig
har evne til god klasseledelse
har evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
er utviklingsorientert

Vi tilbyr:

Et støttende og utviklingsorientert kollegium
Godt tilrettelagte undervisningsarealer
Etterutdanning av PPU-Y for de som eventuelt mangler dette
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Dersom det framgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Du vil da som søker få informasjon om dette, jf. Offentlighetsloven §25.

Før eventuell tilsetting i Trøndelag fylkeskommune må politiattest legges fram. En politiattest skal ikke være eldre enn 3 måneder, og den legges ikke ved søknaden.