Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vikariat som avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Barneavdeling for legeutdanning har 45 LIS stillinger (leger i spesialisering og legespesialister). Disse har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. Virksomheten drives både på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, og LISene har tjeneste på begge lokalisasjoner under sin utdanning etter et rotasjonssystem.

Hovedoppgavene til avdelingsleder er å ha ansvar for alle leger i utdanning (innen hele barnefaget), sørge for bred rotasjon i tjenesten under utdanningen, veiledning og vaktturnus. Avdelingsleder har ansvar for at avdelingen gjennomfører utdanning i henhold til krav og koordinering på tvers innad i foretaket og mellom foretak og har et særlig ansvar for at ny nasjonal ordning for spesialistutdanning fungerer godt i klinikken. Det er etablert et team med tre utdanningsansvarlige (over-)leger i 20 % funksjoner som bidrar til gjennomføring av LIS 2/3. Ekstern rekruttering av gode kandidater og bidrag til å videreutvikle LIS til subspesialister som kan gå inn i klinikkens ledige overlegestillinger er spesielt viktige oppdrag. God bruk av samlet tilgjengelig fordypningstid er også svært viktig.

Avdelingsleder har medansvar for klinikkens samlede utfordringer, herunder økonomiske resultatmål og må være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken iht. til vedtatte overordnede mål- og strategier.
Stillingsinnehaver har ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller naturlig kan knyttes til vedkommendes ansvarsområder. Lederkrav for Oslo universitetssykehus gjelder.

Avdelingsleder rapporterer til klinikkleder og inngår i klinikkens ledergruppe. Arbeidssted vil være både på Ullevål og Rikshospitalet.

Søknad og CV lastes opp i Webcruiter sammen med eventuelle vedlegg.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Stillingen krever at man er godkjent spesialist i barnesykdommer
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring vektlegges
 • God forståelse for driftsutfordringer knyttet til virksomheten
 • Forskerkompetanse vektlegges
 • Erfaring fra og interesse for utdanning av leger
 • Kjennskap til avdelingens ansvarsområder
 • Gode norskkunnskaper (alternativt nordisk språk) både muntlig og skriftlig
 • Gode IKT kunnskaper  

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, systematisk og prosessorientert
 • Evne til helhetstenkning
 • Forutsetninger for å bli opplevd som en samlende leder
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Målrettet og tydelig
 • Initiativrik og resultatorientert
 • Høy faglig legitimitet og setter ambisiøse mål for avdelingen
 • Personlig egnethet og dokumenterbar gjennomføringsevne vil vektlegges               

Vi tilbyr:

 • Spennende, aktivt, tverrfaglig og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning