Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2019
 • Sted:
  Kongsberg kommune
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
  Kongsberg kommune
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2074061
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Saksbehandler innen hjemmetjenester og boliger - vikariat

Om avdelingen

Tjeneste- og utviklingsavdelingen er en seksjon i Helse og omsorg, der alle ansatte har minimum bachelor i helse- og sosialfag. Seksjonen har ansvar for e-helse, koordinerende enhet, tjenestetildeling, fagkoordinering og kvalitetsrådgiver.

 

Kort om stillingen:

Saksbehandler innen området hjemmetjenester base Håvet og innen omsorgsboliger til eldre skal ut i ti måneders svangerskapspermisjon fra 01.01.20- 30.09.20. Saksbehandlere er med på å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstilbud, herunder den totale ressursfordelingen. I dette ligger at helhetlig pasientforløp sikres ved at rett tjeneste gis til rett bruker, til rett tid, i tråd med gjeldende lover og regler. Saksbehandler skal vektlegge tydelige vedtak, nivå på tjenesten, innhold i tjenesten, tidsbruk i timer og varighet av vedtak.

 

Vi tilbyr:

Som saksbehandler innen hjemmetjenester og boliger får du mulighet til å være med å påvirke kommunens helse- og omsorgstilbud.

I tillegg får du:

 • Fleksitid
 • Nye moderne lokaler
 • Et tverrfaglig miljø med mye kreativitet og faglig utvikling
 • Varierte og spennende oppgaver
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Lønn etter kommunalt regulativ
 • God pensjons og gruppelivsforsikring
 • Rabatt på treningssenter

 

Innhold i stillingen:

 • Saksbehandle og klagesaksbehandle søknad om tjenester innenfor aktuelt fagområde, i tråd med gjeldende lov- og regelverk
 • Tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå, ihht til målsettinger og strategier i Helse- og omsorgsplanen og vedtatt budsjett- og handlingsplan
 • Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Tett samarbeid med seksjonene i helse og omsorg, øvrige saksbehandlere og ansatte i Kongsberg kommune
 • Opplysnings- og informasjonsplikt ift rettigheter og muligheter i kommunen
 • Kontaktperson for helsedirektoratet, fylkesmannen og andre statlige organer

 

Formelle kvalifikasjoner:

 • sykepleier, vernepleier eller ergoterapeut med norsk autorisasjon.

 

Ønsket kompetanse

kompetanse og erfaring:

 • Bred erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Videreutdanning innen helserett
 • Kompetanse innen helsefremmende og forebyggende arbeid 
 • God kompetanse på kommunal forvaltning, saksbehandlingsregler, relevant lovverk og utøvelse av skjønn
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kompetanse i bruk av data, særlig kjennskap til profil

 

Personlige egenskaper

 • Være fremoverlent og ta ansvar
 • Ha gode evner til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Være handlekraftig og serviceorientert
 • Være utadvendt, samarbeidsvillig og like å dele kompetanse
 • Evne til å knytte relalsjoner, bygge nettverk og møte ledere, medarbeidere og dine kollegaer med åpenhet og ønske om å finne løsninger
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å involvere og samhandle med alle

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Annet

Arbeidstaker tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før eventuell ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetslova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 85.000 registrerte kandidater