Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Vikariat regnskapsansvarlig for en av Norges hemmelige tjenester

Offentlig forvaltning

Er du strukturert og nøyaktig i ditt arbeid, liker du å ha «kontroll i sysakene» og har et ønske om å jobbe for en av Norges hemmelige tjenester? 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid, med hovedmandat om å gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Vår nåværende regnskapsansvarlig er i permisjon, og vi søker derfor etter en ny regnskapsansvarlig i et 1-års vikariat. Du vil bli en del av økonomiseksjonen som består av totalt 7 erfarne medarbeidere. I stillingen blir du ansvarlig for regnskapet fra A til Å, samt å utarbeide NSM sitt årsregnskap. I tillegg ønsker vi å utvikle deg til en av NSM sine superbrukere for vårt ERP-system. Det er dermed en fordel med kjennskap til UBW/Unit4, eventuelt at du interessert i å tilegne deg nok kunnskap til å ivareta rollen som superbruker.

Stillingen har en bred kontaktflate internt i NSM og er en viktig støttespiller/rådgiver/veileder for ledere og øvrige ansatte i NSM. Du er en person som trår til der det trengs, du er serviceinnstilt og tar initiativ. Videre er det viktig at du er løsningsorientert, kan jobbe selvstendig og evner å kommunisere godt med ulike type mennesker med ulik faglig bakgrunn. «For å levere på jobb, må du trives på jobb». Dette tar vi på alvor, og vi er opptatt av fleksible løsninger, stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Stillinger rapporterer til økonomisjef.

 

Arbeidsoppgaver på overordnet nivå:

 • Avslutte og avstemme resultat og balanse månedlig og årlig og oversende til staten
 • Motta, sørge for godkjenning, bokføre og betale inngående fakturaer
 • Håndtere moms oppgjør for fjernleverbare tjenester
 • Lage og sende utgående fakturaer og følge opp innbetalinger
 • Bokføre alle hovedboks bilag; bank, ompostering, årsavslutning mm.
 • Rapportering og oppfølging Riksrevisjonen
 • Administrator/Superbruker DFØ (Kundesenter, Unit4 ERP)
 • Sørge for at BDM fullmakter til enhver tid er oppdatert
 • Sørge for riktig dokumentasjon av faktura på representasjon, bevertning, seminar, kurs og taxi.
 • Andre oppgaver ved behov

 

NSM benytter gjennom DFØ Unit4 som regnskapssystem og SAP som lønnssystem.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, minimum masternivå. Minimum 5 års relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 3 års relevant erfaring, fortrinnsvis fra revisjon, regnskapsselskap eller offentlig sektor
 • Solid regnskap- og økonomiforståelse
 • Sterke kunnskaper i Excel og generell god systemforståelse
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og etisk standard
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig og se gode løsninger
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Jobber smart og effektivt
 • Flink til å samarbeide og bidra inn i et team
 • God vurderingsevne

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt

 

Vi kan tilby:

 • En av Norges mest spennende regnskapsjobber for en arbeidsgiver som «sikrer Norge og våre verdier»
 • Allsidige, spennende, og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

 

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434)/seniorrådgiver (SKO 1364) med lønnsspenn ltr. 66-80 (kr 615 000 – kr 839 900 Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå Hemmelig.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.