• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  985165262
 • Antall ansatte
  284
 • Opprettet år
  2002
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rødskiferveien 20
  1352  KOLSÅS

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Rådgiver/seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Kan du anvende analyse for å avdekke kritiske sårbarheter i Norges nasjonale sikkerhet? Vi tilbyr den rette søkeren å bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og bidra i vårt samfunnsoppdrag med å beskytte informasjon, systemer, objekter og infrastrukturer mot spionasje, sabotasje og terror. Vi ønsker oss en til to nye kollegaer innen analyse av i…

Avdelingsdirektør eller oberst/kommandør, sjef for Avdeling for forsvar mot avanserte digitale trusler

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er inne i en meget spennende utvikling og vi søker ny sjef for vår mest spennende avdeling om du er interessert i mulighetene og utfordringene teknologiutviklingen bringer med seg for nasjonal sikkerhet. Avdelingen har ansvar for utvikling av fremtidens kryptologi, sikring mot avlesning av elektromagnetisk stråling, avlytti…

Seksjonssjef

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt kontaktpunkt for sikkerhetstruende økonomisk virksomhet er Norges spydspiss i å vurdere risikoen utenlandske investeringer og andre økonomiske aktiviteter kan ha for nasjonale sikkerhetsinteresser, både i enkeltsaker og på strategisk nivå. NSM er på jakt etter en strategisk og dyktig leder som har forståelse for hvordan internasjonale eierstrukt…

Seksjonsjef Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er sentral i deteksjon og håndtering av alvorlige IKT sikkerhetshendelser mot private og offentlige samfunnskritiske virksomheter. Vi søker nå etter en strategisk og utviklingsorientert leder til vår operative seksjon. Seksjonen har ansvar for den nasjonale responsfunksjonen når cyberhendelser rammer samfunnskritiske…

Seniorrådgiver i seksjonen IT og Digitalisering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Å beskytte Norge har aldri vært viktigere, og som seniorrådgiver hos oss vil du jobbe midt i hjertet av det som skjer. Verdenssituasjonen viser at sikkerhet er viktig og her hos NSM er det kjernen av det vi driver med. Avdeling for Fellestjenester og Organisasjonsutvikling skal bidra til å skape et synlig, tydelig, effektivt og moderne NSM. Avdelingen sk…

Analytiker til NSMs Situasjonssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NSM har en ledig stilling som analytiker i Fellesavdeling 3, NSMs Situasjonssenter. Stillingen rapporterer til avdelingssjef F3. Avdelingen har blant annet som oppgave å til enhver tid presentere ett tidsriktig og relevant situasjonsbilde for ledelsen i NSM. Avdelingen koordinerer ulike hendelser både internt og eksternt. I tillegg har avdelingen ansvar f…

Åpen søknad Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av NSM. Vi har noen åpne stillinger hvor vi søker å tilpasse team-sammensetning og jobb-innhold slik at våre team består av deltagere som best mulig utfyller hverandre. Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som har kompetanse og interesse innen cyber-sikkerhet, kunstig intelligens, skyteknologi, ekspertsysteme…

Linux systemadministrator

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NCSC er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep og drifter det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). Senteret er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep. Vi har ambisjoner om å være best i landet på cybersikkerhet. Enhet…

Datascientist/engineer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

I det digitale rom er spionasje primærtrusselen mot Norge og norske interesser fra statlige aktører, men nettverksoperasjoner utføres av et vidt spekter av trusselaktører og brukes også til destruktive, sabotasje og avskrekkingsformål. Trusselaktørene jobber for at sine nettverksoperasjoner skal være fordekte og driver kontinuerlig videreutvikling av sine me…

Teamlead interndeteksjon

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), som er en viktig del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), har et nasjonalt ansvar innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. NCSC skal bidra til å beskytte viktige nasjonale funksjoner, o g offentlig og private organisasjoner mot cyberangrep, samt ivareta det nasjonale situasjon…

VDI Teknisk metodeutvikler

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en engasjert og motivert ansatt til en nyopprettet enhet - Enhet for Teknisk innhenting og analyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale …

Skadevareanalytiker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en engasjert og motivert ansatt til en nyopprettet enhet - Enhet for Teknisk innhenting og analyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale …

Infrastrukturanalytiker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en engasjert og motivert ansatt til en nyopprettet enhet - Enhet for Teknisk innhenting og analyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale …

CTI-analytiker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter søker en engasjert og motivert ansatt til en nyopprettet enhet - Enhet for Teknisk innhenting og analyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale …

Fullstack-utvikler

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NCSC er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep og drifter det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). Senteret er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep. Vi har ambisjoner om å være best i landet på cybersikkerhet. Enhet…

Servicekoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSCS) søker en teknisk interessert og utadrettet Servicekoordinator NSM har et av Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og …

Redaktør og informasjonskoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi styrker teamet som styrer dialog med partnerne og administrerer informasjonsdelingsportalen vi drifter. Vi trenger en ny kollega som skal ha ansvar for informasjonsarbeidet overfor våre partnere. Flere alvorlige digitale sikkerhetshendelser har rammet norske virksom…

Rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for beskyttelse av nasjonale funksjoner

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Er du interessert i forebyggende sikkerhetsarbeid og vil jobbe i et av Norges viktigste sikkerhetsmiljø? Da kan du være den vi er på jakt etter. I avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner er ledig stillinger som rådgiver/ seniorrådgiver Vi søker rådgiver/seniorrådgiver med interesse for forebyggende sikkerhet  og beskyttelse av …

Senior nettverksanalytiker (Operativ VDI- logganalytiker)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team) som koordinerer og bistår i håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser mot samfunnsviktige virksomheter, både innenfor offentlig og privat sektor. NCSC har som…

Key Account Manager i Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

I Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er det ledig stilling som Key Account Manager (KAM) NSM har et av Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utviklin…

Pentester - En unik stilling for deg som er interessert i hacking, sikkerhet og teknologi, og vil være med på å bedre sikkerheten i samfunnet!

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Er du lei av at inntrengingstesten er over etter du har kjørt Nessus og nmap? Føler du at dine sære kunnskaper om låsdirking, eller evner til å prate deg inn hvor som helst - ikke kommer til nytte? Seksjon for inntrengingstesting har tre ledige tekniske stillinger som overingeniør/senioringeniør, med arbeidsfelt inntrengingstesting (pentest) av informasjo…

Nasjonalt cybersikkerhetssenter søker senioranalytiker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en entusiastisk og samfunnsengasjert senioranalytiker til en nyopprettet enhet - Enhet for flerkildenalyse. Stillingen er fast. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å besky…

Sikkerhetsanalytiker ved NCSC OPS

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team) som koordinerer og bistår i håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser mot samfunnsviktige virksomheter. NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og…

Analytiker Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en entusiastisk og samfunnsengasjert analytiker med hovedoppgave å jobbe med flerkildeanalyse. Stillingen er fast. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnlegg…

Hendelseshåndterer ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen, som koordinerer og utfører hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og bistå i håndteringen av dataangre…

Rådgiver/seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver med interesse for forebyggende sikkerhet  og beskyttelse av nasjonale sikkerhets interesser. Stillingene er plassert i enheten for fagutvikling. Enheten er en del av seksjon for fagutvikling og rådgivning. I enhet for fagutvikling vil du arbeide innenfor flere ulike fagfelt, og må kunne se helhet på tvers av disse. Enheten er…

Analysestillinger i NSMs avdeling Forsvar mot avanserte digitale trusler

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

I avdeling Forsvar mot avanserte digitale trusler (NSMs fjerdeavdeling) søker vi etter to dyktige kolleger som skal jobbe med analyse- og lederstøtteoppgaver. Stillingsinnehaverne vil inngå i avdelingens lederstøtteelement. NSMs fjerdeavdeling utvikler og tester forebyggende sikkerhetstiltak og har et særlig ansvar for å støtte Forsvarets operative evne. …

Senioringeniør og forsker - Sikkerhet innen skyteknologier og virtualisering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NSM har ledige faste stillinger som senioringeniør (1181) og forsker (1108/1109). Stillingene ser på skyteknologier (cloud native) og virtualisering for å etablere sikre private datasentre og mobile distribuerte skyer med nødvendig fleksibilitet, robusthet og seighet i hele krisespennet. Interessante teknologiområder for stillingene inkluderer: …

Rådgiver/seniorrådgiver Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en enhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT, og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Vi har tidligere etablert en kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Gjennom denne kan virksomheter…

Rådgiver/seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner er på jakt etter de beste analytikerne i Norge. Du kan forholde deg til store mengder med informasjon, gjøre gode vurderinger og er opptatt av detaljene. Hvis vi velger deg, vil du inngå i et tverrfaglig team som er Norges spydspiss i å sikre våre verdier ved å vurdere samfunnets sårbarheter. V…

IT-tekniker i seksjon IT og Digitalisering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling. Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne bruk…

IT-servicedesk ved seksjon IT og Digitalisering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling. Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne bruk…

Senior IT-tekniker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling. Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne bruke…

rådgiver/seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

NSM har ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen rapporterer til seksjonsleder for arkiv i NSM. Seksjonen har som hovedoppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM. Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot både interne fagmiljøer og eksterne, og det stilles store krav til leveranser. Arbeidsoppgaver: Opplæringsaktivi…

NSM søker rådgiver / seniorrådgiver til spennende og variert stilling innen godkjenning av skjermingsverdige informasjonssystemer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlig forvaltning

Vi jobber med godkjenning av skjermingsverdige graderte og ugraderte IKT-systemer. Mange av disse er kritiske for nasjonale sikkerhetsinteresser og understøtter samfunnsviktige funksjoner, for eksempel Forsvaret og politiet. Vi har ledig stilling innen godkjenning og søker etter en dyktig medarbeider som har et ønske om å bidra i beskyttelsen av Norges vi…