• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  09.05.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3792891
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Vikariat prosjektleder Møteplassen 40%

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rauma kommune ved avdeling Friskliv og mestring drifter aktivitetstilbudet Møteplassen som startet opp vinteren 2019. Dette er et aktiviserende og sosialt tilbud til kommunens seniorer, både hjemmeboende og beboere på institusjon. Da vedkommende som har engasjementstillingen går ut i fødselspermisjon, søker vi om vikar for perioden medio mai 2021, ut desember 2021.

Målet med Møteplassen er å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og med tiden har det blitt et viktig samlingspunkt for målgruppen.

Det legges vekt på samarbeid med frivillige organisasjoner og Frivillighetssentralen. Administrativt ligger stillingen til Friskliv og Mestring (FM) som holder til i 1. etg. i Helsehuset. I tillegg til denne prosjektstillingen har tjenesten tre 50% stillinger.

 

Arbeidsoppgavene:

Markedsføre, administrere/ planlegge, koordinere og gjennomføre aktivitetstilbudet Møteplassen. Møteplassen er en formiddagskafe tirsdager og torsdager for kommunens seniorer og eldre. Et vanlig treff inneholder lunsj, aktivitet (sang, kultur, foredrag, spill etc) og trim. I tillegg til koordinator driftes kafeen av frivillige. Normalt møter 25 til 30 deltakere og 5 frivillige, per dags dato er gruppene reduserte pga retningslinjer for covid-19.

Vi ønsker å ansette en person som kan jobbe selvstendig og være en pådriver, motivator og koordinator for prosjektet. Det legges vekt på gode evner til å komme i kontakt med folk, og kunne samarbeide med frivillige så vel som andre ansatte. Det må også påregnes noe administrativt arbeid. Søkere med helsefaglig og/eller pedagogisk bakgrunn eller tilsvarende vil bli foretrukket Vi arbeider ut ifra verdiene samarbeidsvillig, ekte og raus.

 

Vi tilbyr

et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og gir flyttegodtgjørelse etter regulativ.

 

Søknad sendes:

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. På grunn av at vi har tatt i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020 er verken nåværende eller tidligere ansatte registrert som brukere. Interesserte må derfor opprette ny bruker for å få søkt.  

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, tlf 94807867 (9-11.30 ti-to), evt pr mail personal@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, samt at ved ansettelse i stillinger innen helse- og velferd kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

 
 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  09.05.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3792891
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune