• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  864980902
 • Antall ansatte
  1515
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Vollan 8
  6300  ÅNDALSNES

Rauma kommune oppføring hos:

Rauma kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledig helgestillinger ved Måndalen omsorgssenter

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillinger Helsefagarbeider 14,14 % fast, vanlige vakter 3.hver helg Helsefagarbeider 16,78 % fast, vanlige vakter 3.hver helg Helsefagarbeider 18,49 % fast, vanlige vakter 3.hver helg Helsefagarbeider 17,55 % fast, vanlige vakter 3.hver helg Vi ber om at du oppgir i søknad hvilken stillingsprosent du søker på, og om du i tillegg ønske…

Helsesykepleier 100% stilling

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du med  å jobbe med forebyggende helsearbeid opp imot sped- og småbarn og har relevant erfaring? Da kan du være den vi ser etter! Stillingstype Helsesykepleier i 100% stilling, vikariat ved Helsestasjonen i Rauma kommune. Vikariatets varighet vil være ett år fra august 2024 med mulighet for forlengelse.  Arbeidstid: Dagtid Beskrivelse av arbeid…

Vi har ledig ferievikariat innen hjemmebasert omsorg

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hva med å kombinere feriejobb med naturglede? Hjemmebasert omsorg søker ferievikarer i tidsrommet 1.juni til 15.september 2024. Stillingstype Vi søker fortrinnsvis etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og studenter innen disse fagfeltene. Andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke. Tur…

Ferievikariat sommeren 2024 i Bo- og habiliteringstjenesten

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du motivert for å gi personer med ulike funksjonsnedsettelser gode hverdagsopplevelser sommeren 2024? Stillingstype Vi har ledig ferievikariat i perioden fra 17. juni til 18. august. Vi ber om at søkere oppgir i søknad ønsket arbeidssted, ønsket arbeidstid (dag/kveld eller natt), samt tidsperioden du kan jobbe hos oss. Vikarer som kan arbeide 5 uke…

Ferievikariat sommeren 2024 på Rauma helsehus

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hva med å kombinere naturopplevelser med sommerjobb? Stillingstype Vi har ledig ferievikariat i 100% stillinger for helsepersonell i perioden fra 1.juni til 30.september. Vikarer som kan arbeide 5 uker eller mer i ferieperioden prioriteres. Dersom du har et spesielt ønske om å jobbe natt, er det fint om du opplyser om det i søknaden din. Beskrivelse …

Kulturskolelærer - fiolin

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle kulturskolen og musikkmiljøet i Rauma! Stilling: 20% stilling, fast.  som kulturskoleærer - fiolin. Vi har dessuten bruk for tilkallingsvikarer på alle fag i kulturskolen i skoleåret 2024/25: messinginstrument, treblåseinstrument, strenge- og slagverksinstrument samt sang, kor og drama samt samspill/ba…

Pedagogisk leiar 50 % fast

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønskjer den beste kollegaen i verda til den viktigaste jobben i verda.  Stillingstype Vi har ledig fast 50 % st. som pedagogisk leiar i Åfarnes barnehage frå 01.08.24. Arbeidsplassen Våre kommunale barnehager består av Åfarnes barnehage, Leiktun barnehage i Isfjorden, Myra barnehage på Åndalsnes samt Måndalen barnehage. Åfarnes barnehage er e…

Tilkallingsvikar Bo- og Habiliteringstjenesten

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for tilkallingsvikarer på dag/kveld/natt, både hverdager og helg. Beskrivelse av arbeidssted Avdeling Bo- og habiliteringstjenesten har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Vi arbeider for at den enkelte tjenestemottaker gis et helhetlig og ko…

Sykepleier i langvaktsturnus

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stilling Sykepleier, 100% stilling, fast. Pr.tiden arbeidsted Rauma helsehus i sykepleieflåte. Turnus med langvakter 12,5 timer og påfølgende lengre friperioder. Arbeidssted Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består foruten Rauma helsehus av Koordinerende avdeling, Hjemmebasert omsorg og Bo- og habilitering. En stor del av kompetansen innen helse- og o…

Tilkallingsvikarer

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer i hjemmebasert omsorg. Vi søker fortrinnsvis etter sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter innen disse fagfeltene. Andre med interesse for å arbeide med mennesker som har behov for helsehjelp oppfordres til å søke. Tilkalling etter behov. Vakter dag/kveld, hverdag/helg/helligdager. Be…

Tilkallingsvikar

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Voksenopplæringen har behov for tilkallingsvikarer, både lærere og morsmålsassistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for inneværende skoleår. Stilling Vi søker fortrinnsvis etter utdannet personale med formalkompetanse inn mot grunnskolens område, som har mulighet til å stille som vikar ved kortidsfravær hos våre ansatte. Da dette er ei…

Tilkallingsvikarer

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har behov for deg som har helsefaglig utdanning og erfaring innenfor arbeid med helse Stillingstype Tilkallingsvikar ved kortidsfravær hos våre helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere ved Rauma helsehus. Beskrivelse av arbeidssted Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består foruten Rauma helsehus av Koordinerende avdeling, Hjemmebasert omso…

Tilkallingsvikarer Kiosk og Rauma Folkebibliotek

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Vi har ledige stilling som tilkallingsvikar som kulturhusassistent og bibliotekassistent. Tilkallingsvikariat krever at du har mulighet til å stille som vikar ved kortvarig fravær hos våre fast ansatte. Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende i utlysyningsperioden. Beskrivelse av arbeidssted Rauma kulturhus er en del av virksomhet k…

Tilkallingsvikar som frisklivsveileder

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Det er behov for dyktige tilkallingsvikarer i Friskliv og mestring, som kan møte i fravær av våre fast ansatte. Arbeidstid; Hovedsaklig dagtid.  Vi kontakter søkere fortløpende og etter behov i utlysningsperioden. Beskrivelse av arbeidssted Friskliv og mestring er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Målgruppen er pers…

Tilkallingsvikarer i skole og SFO skoleåret 23/24 i Rauma kommune

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Grunnskolen har behov for tilkallingsvikarer, både lærere og barne- og ungdomsarbeidere/assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for skoleåret 2023-2024. Stilling Vi søker fortrinnsvis etter utdannet personale med formalkompetanse inn mot grunnskolens område. Kvalifikasjoner For lærervikar gjelder formalkompetanse iht. kompetanseforsk…

Tilkallingsvikar i barnehageåret 2023/24

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype Kommunale barnehager har behov for tilkallingsvikarer, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter, som kan dekke korttidsfravær blant ansatte for barnehageåret 2023-2024.  Som tilkallingsvikar trenger vi at du stiller opp på kort varsel. Jobben kan variere fra noen timer til lengre oppdrag. Aktuelle søkere vil bli kontaktet …