Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vikariat overlege (medisinsk biokjemi)

Offentlig forvaltning

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er det ledig vikariat som overlege.

Avdelingen er den desidert største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt vel 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi på Oslo Universitetssykehus. I tillegg til det vanlige repertoar innen medisinsk biokjemi, har avdelingen også stor aktivitet innen laboratoriemedisinsk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, og et spesielt bredt repertoar innen cancermarkører, spesialiserte koagulasjonsanalyser, hormoner, vitaminer, hemoglobinopatier samt genanalyser. Avdelingen er akkreditert av Norsk

Overlegestillingen være knyttet til Radiumhospitalet, og består av ansvar for tumormarkøranalyser, analyser av biologiske legemidler og medisinskfaglig ansvar for rutineanalysene. Dessuten deltakelse i seksjonens forskningsaktivitet.  

 

I samarbeid med Universitetet i Oslo er det stor forskningsaktivitet ved avdelingene. Det drives basal forskning, translasjons- og klinisk forskning. Mange av forskningsprosjektene er i samarbeid med kliniske avdelinger ved sykehusene og institutter ved Universitetet i Oslo.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Den som ansettes må være godkjent spesialist i medisinsk biokjemi eller ha kort tid igjen til slik godkjenning, ha erfaring i medisinsk biokjemi.
 • VIkariatet er knyttet til hovedarbeidssted Radiumhospitalet med ansvar for tumormarkøranalyser, analyser av biologiske legemidler og medisinskfaglig ansvar for rutineanalyser.   
 • Generelt for alle overleger ved MBK gjelder:
  Den som ansettes vil bli involvert i avdelingens daglige drift, kunne få medisinskfaglig ansvar for et eller flere områder, inkludert kvalitetsarbeidet, samt oppgaver ved Lovisenberg sykehus og/eller Diakonhjemmets sykehus.   
  Delta i tverrfaglige møter med kliniske avdelinger og følge opp rekvirenter.
  Delta i undervisning internt og eksternt. Bidra til utdanning av avdelingenes bioingeniører, leger i spesialisering og øvrig personale
  Bidra aktivt til avdelingenes forskning og metodeutviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og må ha norsk spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi eller ha kort tid igjen til slik godkjenning.
 • Bred erfaring innen medisinsk biokjemi inkludert kvalitetsarbeid og validering.
 • Interesse for og kompetanse innenfor seksjonens forskningsaktivitet.    
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper:

 • Søker må ha vist gode samarbeidsevner og gjennomføringsevner.
 • Ha interesse for kommunikasjon med de kliniske avdelingene og initiere samarbeid mellom DHS og OUS samt mellom laboratoriene og de kliniske avdelingene. 
 • Må kunne jobbe selvstendig.
 • Personlige egenskaper og personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Norges største avdeling for medisinsk biokjemi med betydelig forskningsaktivitet.
 • Et miljø med mange stillinger for leger i spesialisering der flere er meldt opp til PhD-programmet.
 • Et stort legekollegium og godt utviklet fagnettverk på tvers av lokasjonene.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.