Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vikariat Klinisk ernæringsfysiolog

Offentlig forvaltning

På Rikshospitalet er det ledig 100 % vikariat som klinisk ernæringsfysiolog fra 1. august 2022 - 31. juli 2023. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet.

Seksjon for klinisk ernæring består av 9 dedikerte kliniske ernæringsfysiologer med ansvar for ernæringsbehandling til voksne pasienter ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet og ved Gastrokirurgen og Kreftsenteret på Ullevål.

Ved Rikshospitalet har vi 3 kliniske ernæringsfysiologer som mottar henvisninger fra alle sengeposter. Vi er særlig involvert i ernæringsbehandling før, under og etter organtransplantasjoner, stamcelletransplantasjoner, lever- og pankreaskirurgi, intensivbehandling og revmatologi- , hud- og infeksjonssykdommer. 

Ernæringspoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring er organisert som to enheter under Seksjon for klinisk ernæring. Sammen utgjør vi et spennende og sterkt fagmiljø som har jevnlige seksjons- og fagmøter.

Ernæringspoliklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring og deler av Avdeling for Ernæringsvitenskap på UiO utgjør "Senter for klinisk ernæring", et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. "Senter for klinisk ernæring" har som mål å bli et internasjonalt ledende ernæringssenter innen pasientbehandling, forskning og utdanning.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle via postens signeringsportal.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Ernæringsrelatert utredning og behandling av pasienter
 • Undervisning og veiledning av pasienter og pårørende
 • Undervisning og veiledning av studenter og annet helsepersonell  
 • Utarbeide prosedyrer, brosjyrer og annet informasjonsmateriell til pasienter, pårørende og helsepersonell 
 • Delta på previsitter, tverrfaglige møter og andre samarbeidsfora om pasienter 
 • Tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
 • Erfaring med ernæringsbehandling av kreft-, kirurgi- og transplantasjonspasienter, både poliklinisk og inneliggende
 • Erfaring med undervisning av pasienter og pårørende 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Sans for nye utfordringer
 • Teamorientert
 • Effektiv og trives i et aktivt og travelt miljø 

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende, spennende og variert arbeid
 • Seksjons- og fagmøter med Ernæringspoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
 • Lønn etter avtale