Vikariat i norsk og samfunnskunnskap

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Thora Storm videregående skole er en skole med historie tilbake til 1783. Vi er dimensjonert for 850 elever innen utdanningsprogrammene Studiespesialisering, Kunst,
design og arkitektur, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Helse- og oppvekstfag, Salg, service og reiseliv, samt tilpassede program for minoritetsspråklige elever og Påbygg til generell studiekompetanse. Skolen har 150 ansatte, og ligger sentralt til i Trondheim sentrum.

Skolens kjerneverdier er ENGASJERT, INKLUDERENDE, ORDENTLIG. 

Vi lyser ut vikariat i norsk (inntil 300 %) og samfunnsfag (inntil  45 %) for skoleåret 2021-2022. Inntil 145 % vil mest sannsynlig bortfalle i løpet av skoleåret

(rettighetspermisjon).

Arbeidsoppgaver:

Undervisning i norsk og samfunnsfag på studiespesialisertende programområde, samt påbygg til generell studiekompetanse. 

Kvalifikasjoner:

Undervisningskompetanse i norsk og samfunnsfag. Du er godt kjent med intensjonene i fagfornyelsen og har evne til å engasjere elevene og inspirere til refleksjon og kritisk tenkning, samt sette de i stand til å løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger. Søkeren må være personlig egnet , ha interesse for og erfaring med faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid, og ellers dele verdiene i skolens pedagogiske plattform. Erfaring som kontaktlærer vektlegges. 

Personlige egenskaper:

Du har gode samarbeidsevner og evne til å skape begeistring, samt gode og trygge relasjoner med både elevene og kollegaer. Du må kunne se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen og styrke hverandre, og samtidig se hver enkelt elev og dens evner, interesser og behov. Du har evne til å skape trygghet og godt læringsmiljø i klasserommet, er strukturert og har stor arbeidskapasitet. 

Vi tilbyr:

Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø. Lønn etter gjeldende avtaler, og ellers ansettelsesvilkår for Trøndelag fylkeskommune (IA-bedrift).  Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli behandlet.