Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Vikariat i norsk - deltidsstilling

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. 

Sophie Radich er en nybygd skole som åpnet 03.01.23 og er en videreføring av Kjellervolla skole. 

Vi har vi et kompetent personale som kan vise til gode læringsresultater og et godt skolemiljø. Våre satsningsområder er tett elevoppfølging og tilpasset opplæring gjennom fokus på relasjonsbygging og kvalitet i undervisningen, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter. Skolen har gode fasiliteter som åpner for varierte læringsaktiviteter, og huser også Lillestrøm kommunes realfagssenter og Newtonsenteret som skal serve alle skolene i kommunen.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning med fagene norsk på 8.-10. trinn.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte og kollegaer
 • Tydelig klasseleder
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer  

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.