Vikariat i matematikk og kroppsøving

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Gauldal videregående skole ligger på Støren, fem mil sør for Trondheim, og tilbyr opplæring innen følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Bygg og anleggsteknikk, Helse og oppvekst samt Teknologi- og industrifag. Gauldal fagskole er også en egen avdeling ved skolen. Samlet har vi ca. 320 elever, 25 fagskolestudenter og ca. 60 ansatte.

Vi holder til i moderne lokaler i Gauldal skole- og kultursenter (GSK), hvor vi er samlokalisert med den kommunale ungdomsskolen, kulturskolen, Støren kulturhus og kino, folkebiblioteket, voksenopplæringen og Frivilligsentralen.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker etter lærer med fagene kroppsøving og matematikk i 60% vikariat for skoleåret 2021-22. 

  • Undervisning i matematikk på voksenopplæringen og yrkesfag.
  • Undervisning i kroppsøving på yrkesfag og studieforberedende program   

Kvalifikasjoner:

Den som tilsettes må ha undervisningskompetanse i fagene det skal undervises i.
Erfaring fra voksenopplæring og minoritetsspråklige elever vektlegges.

Personlige egenskaper:

Du er opptatt av klasseledelse og er en tydelig voksen blant ungdommer.
Du har gode kommunikasjonsferdigheter.
Du er resultatorientert på dine egne og elevenes vegne.
Du er god på å planlegge.
Du kan jobbe i samarbeid med andre, og bidrar gjerne med nye måter å gjøre ting på.
Du evner også å jobbe selvstendig. Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.
Dyktige kollegaer.
Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune.