Detaljer


Vikariat i Geografi og Geofag ved Byåsen videregående skole

Byåsen videregående skole tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, medier og kommunikasjon, teknologi- og industrifag. Skolen har fagskoletilbud, et innføringstilbud for elever med kort opphold i Norge, og en egen avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring. Skolen driver også et ressurssenter med oppdragsundervisning.

Byåsen videregående skole er praksisskole for lektorutdanningen ved NTNU, og at det er ønskelig at de som tilsettes ved skolen kan ta på seg veilederoppdrag.

For mer informasjon om skolen henvises til hjemmeside. www.byasen.vgs.no

Søkere som har undervisningskompetanse i flere fag, vil kunne bli foretrukket.

 

Skolen har ledig inntil 59 % undervisningsstilling i Geografi og Geofag, fra 8.2.2021 - 27.06.2021.


For spørsmål angående utlyst stilling: 
Christian Bauer, tlf. 74 17 60 86, chrba@trondelagfylke.no

 

Kvalifikasjoner
 • faglig fordypning
 • relevant praksis fra skole/næringsliv
 • breddekompetanse
 • beherske relevant digital teknologi
 • påregne opplæringsansvar innen alle fag man har kompetanse i  
 • det kreves minimum 20 vt/60 studiepoeng for å undervise i fag
 • godkjent pedagogisk utdanning
Personlige egenskaper
 • være initiativrik, med evne til å ta i bruk fleksible og vareierte arbeidsmetoder
 • ha gode samarbeidsevner
 • være en tydelig klasseleder og ha evne til å bygge gode relasjoner
 • ha gode kommunikative evner og et romslig menneskesyn
 • være utadvendt og ha godt humør
Vi tilbyr
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk
 • dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • bedriftshelsetjeneste
 • rabatterte ordninger på treningssenter (3T)