Detaljer


Vikariat i Engelsk og Sosialkunnskap inntill 70%

Skjetlein har utdanningsprogrammene naturbuk, byggfag og teknologi - og industrifag. I tillegg har skolen tre påbyggklaser.  Den aktuelle kandidaten skal i tillegg til engelsk også ha undervisningskompetanse i sosialkunnskap (og ev. norsk). Det er et vikariat for en av våre ansatte som går ut i fødselspermisjon i november i år.

Arbeidsoppgaver
Undervisning i faget Engelsk, Vg1 og Vg2 (på yrkesfag)
og undervisning i faget Sosialkunnskap (påbygg til gen. studiekompetanse).
Ev. norsk på Vg2 (på yrkesfag)
Kvalifikasjoner
Undervisningskompetanse (min. 60 stp.) i Engelsk og Sosialkunnskap, gjerne også norsk.
Praktisk pedagogisk utdanning.
Ønskelig med undervisningserfaring i fagene sosialkunnskap og engelsk (og norsk).
Kompetanse innenfor pedagogisk bruk av IKT
Personlige egenskaper
Vi ønsker medarbeidere som samarbeider godt med andre og er relasjonsbyggende,
initiativrike, nyskapende, ansvarsbevisste og fleksible.
Vi tilbyr
En moderne skole med tilrettelagte inne- og utearealer, en grønn skole, ulike utdanningstilbud og
bred, faglig kompetanse, engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø.
Mulighet for faglig utvikling gjennom læring i fellesskapet og gjennom diverse etter- og
videreutdanningstilbud.
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.