Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Vikariat fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune søker etter en faglig engasjert fysioterapeut/spesialfysioterapeut som har lyst til å jobbe med varierte og spennende arbeidsoppgaver, og som er interessert i forebygging og mestring.
Vi har ledig 100% vikariat rettet mot voksne brukere over 18 år, 36 t/u. Stillingen er organisert i avdeling forebygging og rehabilitering, og er tilknyttet seksjon forebygging som består av 24 årsverk fordelt på ergoterapeuter, fysioterapeuter, Friskliv og Hjelpemiddeltjenesten. Tjenesten har en viktig rolle i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid. 
Avdelingen arbeider for å utvikle tjenestene slik at innbyggernes egne ressurser, egenmestring og mål er førende for tjenestene vi leverer. Dette inkluderer også å implementere teknologi som en del av løsningen.

I tråd med Helsepersonellovens bestemmelser vil det bli krevd politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring og interesse for gruppetrening
 • Kompetanse i veiledning
 • Kompetanse og erfaring i flerkulturelt helsearbeid er ønskelig
 • Erfaring i arbeid med voksne brukere
 • Relevant kompetanse og erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for helseteknologi
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Gerica
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Søker må ha førerkort klasse B

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig  
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Evne til å engasjere, motivere og ansvarliggjøre 
 • God arbeidskapasitet
 • Ønske å bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Ønske om å bidra positivt til et godt arbeidsmiljø
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Stort fagmiljø
 • Arbeidstøy
 • Leasingbiler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn blir fastsatt etter reglene i hovedtariffavtalen, utdanning og ansiennitet

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.