Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vikariat for psykolog - poliklinikk og døgn

Offentlig forvaltning

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Vi har ledig ett års vikariat for psykolog i kombinasjon 6 måneder poliklinikk og 6 måneder døgn. Det kan også åpne seg mulighet for forlengelse eller arbeid i andre seksjoner i avdelingen. Psykologer på lisens har muligheten for å søke stillingen.

Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus. Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming og god spesialistdekning. I tillegg har vi et fengselsteam som sørger for spesialisthelsetjenester i Ringerike fengsel. Poliklinikken har generelt et sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og individualterapi.

Seksjon for døgnbehandling Røyse er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 12 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger. Vi har også 1 brukerstyrt seng. I tillegg til god syke-/vernepleiefaglig bemanning har vi et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, lege i spesialisering, psykolog, psykologspesialist, psykomotorisk fysioterapeut, fagutvikler og helsefagarbeidere.

Avdelingen som helhet er videre lokalisert på 3 steder og i tillegg til Seksjons poliklinisk behandling Ringerike og Seksjon døgnbehandling med FACT, lokalisert på Røyse, består den av Seksjon poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning og veiledning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning i åpningstiden

Kvalifikasjoner:

 • Godkjenning som psykolog eller psykolog med lisens
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for tverrfaglig behandling og/eller gruppebasert behandling  

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Ansettelse og lønn iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer