Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vikariat for overlege ved Avdeling for kreftortopedi / Sarkomgruppen på Radiumhsopitalet

Offentlig forvaltning

Vil du bli vår nye kollega?

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling for kreftortopedi Radiumhospitalet er en del av Ortopedisk klinikk. Avdelingen har ansvar for utredning, behandling og oppfølging av benigne og maligne benlesjoner og bløtvevssvulster. Avdelingen har 4 overlegestillinger og 1 LIS-stilling. Det er ledig et overlgevikariat.
Vi søker snarest en ny medarbeider i ett 12 måneders vikariat med mulighet for forlengelse. 

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i ortopedisk kirurgi
 • LIS i sluttfasen av spesialisering vil også bli vurdert
 • Det er nødvendig med oppdatert kirurgisk erfaring – variert ortopedisk kirurgi, men annen kirurgisk erfaring vil også bli vektlagt
 • Interesse for anatomi
 • Interesse for komplekse utredningsprosesser som leder frem til behandlingstiltak – arbeidsoppgavene er variert og tidkrevende også utover det som gjøres på operasjonsstua
 • Interesse for forskning og fagutvikling

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du har:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode evner til samarbeid både innad i avdelingen, men også tverrfaglig med andre legespesialiteter og andre faggrupper som for eksempel sykepleiere og fysioterapeuter
 • Et ønske om å medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • Stor arbeidskapasitet, vilje og evne til å stå i krevende situasjoner sammen med kolleger
 • Faglig og personlig trygghet kombinert med selvinnsikt i forhold til egne kvalifikasjoner

Vi er en liten avdeling og legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø der terskelen for konstruktive tilbakemeldinger til hverandre skal være lav.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte, vi finner rom for den familie- og livs-situasjon man er i
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer leger med kirurgisk erfaring til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.