Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vikariat for overlege i nevrologi

Offentlig forvaltning

Det er ledig et vikariat for overlege ved Avdeling for kompleks epilepsi (SSE), Seksjon for voksenepilepsi i perioden 01.02.20-01.03.21.

SSE er en avdeling i Nevroklinikken i Oslo universitetssykehus, og er en institusjon som har et nasjonalt ansvar for personer med vanskelig kontrollerbar epilepsi. SSE behandler den delen av epilepsipopulasjonen i Norge som har farmakoresistente anfall og som har tilleggsproblemer av nevrologisk, kognitiv og/eller psykososial art, eller som skal utredes med spørsmål om epilepsikirurgi. Diagnoseavklaring i forhold til andre anfallslidelser, f.eks PNES (psykiske non-epileptiske anfall). SSE har landsfunksjon på preoperativ epilepsikirurgisk utredning, oppfølging av PNES og modifisert ketogen diett. Det gjøres en bredt anlagt epileptologisk utredning, hvor det inngår diagnostisering og optimal behandling av epilepsi- og anfallstype, og en vurdering av eventuelle uheldige konsekvenser for yrke, skole og sosial fungering. Pasienter henvises fra nevrologer og pediatere, fortrinnsvis fra nevrologiske avdelinger og barneavdelinger, og psykologer over hele landet.

Avdelingen består bl.a. av seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, seksjon for barn og ungdom med epilepsi og seksjon for klinisk nevrofysiologi. Vi har en egen seksjon for klinisk psykologi og nevropsykologi og en seksjon for klinisk service.

Den kliniske virksomheten består av diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av epilepsipasienter. Vi har et godt tverrfaglig miljø og nært samarbeid med leger og annet fagpersonell på de øvrige seksjoner ved SSE, og også med leger på nevrokirurgisk avdeling.

Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering består av 3 sengeposter med totalt 52 sengeplasser samt poliklinikk.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Kvalifikasjoner
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i nevrologi.
Personlige egenskaper
 • Faglig engasjert
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil ble vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et utfordrende og spennende fagmiljø
 • Forskningsmuligheter
 • Hjemmevakt. Avdelingen har ikke ø.hj.funksjon
 • Lønn etter avtale
 • Det legges vekt på personlige egenskaper og gode samarbeidsevner