Detaljer


Vikariat flymedisinsk rådgiver - Blindern

Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart. Hovedoppgaven er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart ved å fastsette regelverk, utøve adgangskontroll og fører tilsyn med bl.a. flyselskaper, verksteder, flyskoler, luftfartøyer, sertifikatinnehavere og lufthavner. Luftfartstilsynet er lokalisert i Bodø.
I Luftfartstilsynets seksjon for menneskelig ytelse og utdanning behandles saker vedrørende utdanning, sertifikater, flymedisin og HMS. Flymedisin er et bredt fag innen medisin som befatter seg med menneskets reaksjon, tilpasning, helse og funksjon under unormale eller ekstreme miljøfaktorer man eksponeres for i luftfart. Dette inkluderer vurdering av helsemessig skikkethet for flyging.
Vi søker nå etter vikar som flymedisinsk rådgiver i perioden 17. august 2020 til og med 16. august 2021. Stillingen er 80 - 100% etter avtale. 
Vår vikar vil arbeide i Luftfartstilsynets seksjon for menneskelig ytelse og utdannelse. Seksjonen er lokalisert både i Bodø og i Oslo, denne stillingen kommer til å ha sitt arbeidssted på Blindern i Oslo.
Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for at man skulle fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak er i sin helhet dekket av virksomheten.

Arbeidsoppgaver
Føre kontroll med at innehavere av luftfartssertifikat oppfyller fastsatte helsekrav.
Flymedisinsk saksbehandling, inkludert klagebehandling.
Oppnevne og føre tilsyn med flyleger og flymedisinske senter.  
Veiledning og undervisning av flyleger.
Delta i nasjonal og internasjonal regelverksutvikling.  
Noe reisevirksomhet må påregnes.
Kvalifikasjoner

Relevant helsefaglig kompetanse på minimum bachelornivå med medisinsk saksbehandlererfaring. Lege som ikke har gjennomført LIS 1 kan søke stillingen. Dette er en heltidsstilling, men en lavere stillingsbrøk (ned til 80 %) kan avtales for søkere med denne kompetansen.
Personlig egnethet og engasjement vektlegges.
Det er ønskelig med nylig og relevant klinisk erfaring fra sykehus.  
Det er ønskelig med interesse eller erfaring fra forskningsmetodisk arbeid.  
Annen relevant erfaring kan vektlegges.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper
Integritet og rolleforståelse.
Evne til å arbeide systematisk og selvstendig.  
Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit.  
Evne til å ta initiativ.
Gode analytiske evner.   
Kan lytte og formidle budskap på en enkel måte.
Vi tilbyr

Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver.
Gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid.
Nært samarbeid med andre faggrupper.  
Lønn etter Statens regulativ kr. 520.000 til kr. 550.000 avhengig av kvalifikasjoner.  
Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd.
Tilskudd til trening.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette.
Den som tilsettes må godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.