• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  981105516
 • Antall ansatte
  101-250
 • Opprettet år
  2000
 • Nettside
  Luftfartstilsynet

Adresse

Besøksadresse
Sjøgata 45 -47
8006  BODØ

Luftfartstilsynet oppføring hos:

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet ble opprettet og skilt ut fra Luftfartsverket 1. januar 2000.

Vårt kontor er i Bodø og tilsynet har 1. august 2011 170 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Vi er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet.

Luftfartstilsynet har ansvaret for å innføre og tilpasse nasjonalt og internasjonalt regelverk. I tillegg lager vi forskrifter for norsk luftfart. I løpet av de årene Luftfartstilsynet har eksistert har regelverket for sivil luftfart gått fra å være nasjonalt til å i stadig større grad bli styrt av EU. At Norge og flere land i Europa nå følger et EU-regelverk gjør at vi på mange områder har de samme reglene i hele Europa.

Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende lover, regler og forskrifter. For å sikre at dette skjer fører vi tilsyn med blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.

Tilsynet utsteder også sertifikater til personer og luftfartsnæringer, som flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.

Sammen med Samferdselsdepartementet deltar Luftfartstilsynet i internasjonale organisasjoner for å hevde norske interesser. To av disse organisasjonene er europeiske EASA ( European Aviation Safety Agency) og FN`s organisasjon for sivil luftfart - ICAO (International Civil Aviation Organization).

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse