Ledig stilling

Holmestrand kommune

Vikariat 1 år - sykepleier, vernepleier, sosionom eller annen 3-årig relevant utdanning i psykisk helse og avhengighet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fakta om stillingen

Vi søker etter sykepleier, vernepleier, sosionom eller annen 3-årig relevant utdanning innen helse og sosialfag, til ett års 100% vikariat, til teamet kort psykisk helse i psykisk helsetjeneste for voksne. Psykisk helsetjeneste for voksne består av til sammen 24 ansatte som er delt inn i to team, kort psykisk helse og ordinær psykisk helse som inkluderer et ressursteam i turnus. Kort psykisk helse gir tjenester til pasienter med milde og kortvarige problemer/utfordringer, samt kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige milde problemer/lidelser. (Hovedforløp definert i veileder «sammen om mestring»)

Personen vi søker etter vil være en del av det tverrfaglige teamet med oppfølging både individuelt og gjennom kurs/grupper. Du vil motta kompetanseheving og veiledning sammen med dine kollegaer. 

Om virksomheten

Virksomhet psykisk helse og avhengighet består av Tyribo omsorgsboliger, psykisk helsetjeneste for voksne og brukerpersonlig assistanse (BPA)

Psykisk helsetjeneste for voksne omfatter behandling og oppfølging av personer med psykisk helse og avhengighetsutfordringer over 18 år. Oppfølging består av individuelle samtaler fysisk eller på nett, gruppe/kurs fysisk eller på nett, ambulant tjeneste, medisinutlevering, praktisk bistand og opplæring og aktivitetssentre. Vi har tett samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten, fastlegene og NAV. Tjenesten ivaretar brukermedvirkning og samhandling med pårørende.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuell behandling og oppfølging av pasienter som bidrar til selvstendighet og kontroll i eget liv
 • Praktisk bistand og opplæring
 • Kurs og gruppe behandling og oppfølging
 • Veiledning og kollegastøtte
 • Drop-in samtaler
 • Koordinering, henvisning og samarbeid med andre instanser
 • Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende
 • Dokumentasjon og bruk av fagsystemet cosdoc
 • Egne ansvarsoppgaver
 • Bistå med andre arbeidsoppgaver ved behov

Krav til kvalifikasjoner

 • Sykepleier, vernepleier, sosionom eller annen 3-årig relevant utdanning innen helse og sosialfag.
 • Erfaring fra behandling og oppfølging innen rus og psykisk helse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest i.h.h.t. Lov om helsepersonell må leveres før tiltredelse 

Ønskelig med

 • Kjennskap til fagområdets lovverk
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus

Personlig egenskaper

 • Har god arbeidskapasitet og trygg i rollen.
 • Er motiverende, målbevisst og strukturert.
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig.
 • Har god relasjonskompetanse.
 • Er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Det legges vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • En avdeling med bred faglig kompetanse.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige medarbeidere og kolleger.
 • Kontinuerlig veiledning og kompetanseheving

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova.  Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.