Ledig stilling

Færder kommune

Vikarer skole og SFO 2023/2024

Offentlig forvaltning

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for lærere i både barne- og ungdomsskolene og assistenter/fagarbeidere i skole og SFO. Personer som skal vikariere for lærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om kortere vikariater og vikariater av en viss varighet.

Alle som ønsker å stå på vikarliste, må først bli intervjuet. Interesserte bes henvende seg til noen av de følgende personer for ytterligere informasjon og/eller å gjøre avtale om tidspunkt for intervju:

Ungdomsskolene

Borgheim ungdomsskole:   
Grethe Ekeli grethe.kristin.halvorsen.ekeli@faerder.kommune.no

Teigar ungdomsskole:       
Inger-Helvig Oftedal inger-helvig.oftedal@faerder.kommune.no

Tjøme ungdomsskole:       
Tore Rude tore.rude@faerder.kommune.no

Barneskolene

Brattås skole:                   
Linda Helen Myrvollen linda.helen.myrvollen@faerder.kommune.no

Føynland skole:               
Kristi Katrine Abusdal kristi.katrine.abusdal@faerder.kommune.no
Iselin Stiansen iselin.stiansen@faerder.kommune.no
Elise Sætre Bringaker elise.setre.bringaker@faerder.kommune.no

Labakken skole:               
Monica E Johannessen monica.ekeberg.johannessen@faerder.kommune.no
Steingrim Sandvik steingrim.sandvik@faerder.kommune.no
Unni Skogbakke unni.skogbakke@faerder.kommune.no
Steinar Ulvahaug Olsen steinar.ulvahaug.olsen@faerder.kommune.no

Lindhøy skole:                 
Arnt Brede Opdahl arnt.opdahl@faerder.kommune.no

Oserød skole:
Tom Olav Andreassen tom.olav.andreassen@faerder.kommune.no

Teie skole:                    
Gry Camilla Samuelsen gry.camilla.samuelsen@faerder.kommune.no
Karin Sønsteby karin.sonsteby@faerder.kommune.no

Torød skole:                  
Seka Patricia Kjølner seka.patricia.kjolner@faerder.kommune.no
Kristine Willumstad Bryn kristine.willumstad.bryn@faerder.kommune.no

 

Personer som ønsker å vikariere i både barne- og ungdomsskole, må gjøre avtale om to intervjuer.

Ved fremmøte til intervju må det legges frem CV, samt kopier av attester og vitnemål. Før tiltredelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest, iht Opplæringslova §10-9.

Færder kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å ta kontakt uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller etnisitet.

Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.