Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vikar rådgiver idrett og friluftsliv

Trøndelag fylkeskommune, Avdeling kultur og folkehelse søker rådgiver i 100% stilling i et vikariat fra og med 04.01.21 – til og med 30.04.22 ved seksjon for folkehelse, idrett og frivillighet.

- Rådgivning innen planlegging og realisering av idrettsanlegg
- Rådgivning og informasjon i idrettsfaglige spørsmål
- Samarbeide med idrettskretsen og andre regionale ledd innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
- Forvaltning av spillemidler
- Utøve samfunnsutviklerrollen innen saksområdene idrett, friluftsliv, anlegg og fysisk aktivitet
- Utføre andre arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under arbeidsfeltet, som politisk saksbehandling, tilskuddsordninger og plansaker
- Relevant høgere utdanning på bachelor eller mastergradsnivå med god kjennskap til arbeidsområdet
- Erfaring fra prosjekt-/utviklingsarbeid  
- Krav om erfaring fra forvaltning av spillemidler
- God forståelse for forskningsmetodikk, tolkning og formidling av forskningsresultater
- IKT basiskunnskaper og forståelse for offentlige krav til dokumenthåndtering
- Sertifikat klasse B

- Engasjement og utpregede samarbeidsevner internt og eksternt
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Evne til strategisk tenkning
- Strukturert, analytisk, ryddig
- Evne til å bygge relasjoner 
- Integritet og rolleforståelse

- Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
- Gode forsikrings- og pensjons ordninger 
- Lønn etter gjeldende avtaler og ellers ansettelsesvilkår for Trøndelag fylkeskommune
- Arbeidssted: Trondheim

Du må regne med noe reisevirksomhet i fylket.

Søknadsfrist: 1. desember 2020

For spørsmål, ta kontakt med seksjonsleder for Folkehelse, idrett og frivillighet Jorunn Lilleslett, tlf. 74 17 50 69 / 478 62 411, e-post: jorli@trondelagfylke.no