Detaljer


Vikar i realfag (Kjemi/biologi/naturfag)

Skjetlein videregående skole har utdanningsprogrammene naturbruk, byggfag og teknologi - og industrifag. I tillegg har skolen tre påbyggklasser.  Vi søker noen som har undervisningskompetanse (og helst undervisningserfaring) innen både kjemi og biologi. Stillingstørrelse inntil 100%

Arbeidsoppgaver
Ut dette skoleåret vil undervisningen være i fagene Biologi 2, Kjemi 2 samt naturfag på Vg1 (yrkesrettet) og Vg3 (påbygg). Fra høsten -21 kan andre fagkombinasjoner bli aktuelle.
Kvalifikasjoner
 • Undervisningskompetanse i kjemi og biologi (minst. 60 stp.)
 • Praktisk pedagogisk utdanning.
 • Undervisningserfaring
 • Kompetanse innenfor pedagogisk bruk av IKT
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker medarbeidere som samarbeider godt med andre og er relasjonsbyggende,
  initiativrike, nyskapende, ansvarsbevisste og fleksible.
 • Vi søker deg som er samarbeidsorientert, nysgjerrig på nye utfordringer og som vil bidra til nyskapning gjennom initiativ og fleksibilitet.
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø i en moderne skole med godt tilrettelagte inne- og utearealer som brukes både i og utenfor undervisning
 • Gjennom de ulike utdanningstilbudene har vi bred, faglig kompetanse med engasjerte ansatte.

 • Skolen oppfordrer til faglig utvikling gjennom læring i fellesskapet og gjennom ulike etter- og
  videreutdanningstilbud.