Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege 100% vikariat 

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv

Indremedisinsk avdeling på Tynset er en generell medisinsk avdeling. Vi er lokalsykehus for 24 000 mennesker. Vi har tilknyttet spesialister innen kardiologi, hematologi, gastroenterologi, reumatologi med godt samarbeid med andre spesialister i  Sykehuset Innlandet og St Olavs hospital. Her har man mulighet for å skaffe seg bred indremedisinsk erfaring i trygge rammer. Det ligger til rette for å bli  god på prosedyrer og få  mye ansvar.                                                                                                                      Vi har en LIS2 stilling ledig og det er denne vi nå søker vikar i. Her kan du forsøke deg på indremedisin og kjenne på om det er det rette for deg. Trives du er det  mulighet for videre utdanningsløp innen indremedisin. Legespesialist kan også søke
 

Kun informasjon som legges inn i Webcruiter blir vurdert i søknadsprosessen. Vi ønsker 2 referanser derav en referanse fra siste arbeidsgiver.
 

Tiltredelse snarest. Ta kontakt for avtale

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene består av utredning og behandling av pasienter med alle typer indremedisinske problemstillinger på medisinsk sengepost, medisinsk overvåkning, medisinsk poliklinikk og kreftpoliklinikk. 

Postarbeid, pasientvisitt, pasientrettet arbeid på kreftpoliklinikken og sekundærvakter

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 tjeneste
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Jobbe selvstendig og strukturert
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Ukentlig organisert undervisning
 • Fleksibel arbeidstid. Vi kan tilpasse turnus med vakt og avspaseringsfri
 • Gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette