Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vikar for lege i spesialisering indremedisin 100% 

Offentlig forvaltning


Indremedisinsk avdeling på Tynset er en generell medisinsk avdeling. Vi er lokalsykehus for 24 000 mennesker. Vi har tilknyttet spesialister innen kardiologi, hematologi, gastroenterologi, reumatologi med godt samarbeid med andre spesialister i  Sykehuset Innlandet og St Olavs hospital. Her har man mulighet for å skaffe seg bred indremedisinsk erfaring i trygge rammer. Det ligger til rette for å bli  god på prosedyrer og få  mye ansvar. Vi har 1 100 % stilling i LiS2 indremedisin i 18-24 måneder med plan for videre spesialisering i Sykehuset Innlandet etter dette. Det er denne vi nå søker vikar for.
 
Tynset ligger i fjellregionen. Sykehuset har akuttfunksjon for kirurgi, ortopedi og indremedisin, i tillegg tilknyttet jordmorstyrt fødestue. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, fiske, jakt og et rikt organisasjons- og kulturliv. Det er også et bra sted for barn og unge.
 

Tiltredelse snarest. Ta kontakt for avtale

Arbeidsoppgaver:

Det er gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Du er med på medisinsk sengepost, medisinsk overvåkning, medisinsk poliklinikk og kreftpoliklinikk og går i vakt.

Postarbeid, pasientvisitt, pasientrettet arbeid på kreftpoliklinikken, sekundærvakt x 2 pr uke.

 

Kvalifikasjoner:

 •  Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søkere må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Ønsker 2 stk referanser - siste referanse fra siste arbeidsgiver
 • kopi av relevant utdanning ønsker vedlagt søknaden 

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Veiledning 
 • Fleksibel arbeidstid. Vi kan tilpasse turnus med vakt og avspaseringsfri
 • Gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette