Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi utlyser stilling som overlege. Har du lyst å jobbe under gode rammer i et nyopprettet FACT team?

Offentlig forvaltning

Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer?

DPS Groruddalen skal i samarbeid med Stovner, Grorud og Alna bydel etablere tre FACT team i løpet av 2024 har du lyst å være med på laget?

Hensikten med tjenestetilbudet er å sikre et helhetlig og likeverdig tilbud til personer med psykiske lidelser som trenger det aller mest. FACT (fleksibelt tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam) er en modell som legger til rette for tilgjengelighet, fleksibilitet, kontinuitet og medvirkning. Målgruppen for tilbudet er mennesker med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser ofte i kombinasjon med avhengighets- problematikk. 
Teamene skal gi tjenester uavhengig av de tradisjonelle barrierene mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Behandlingen er Recovery-orientert og har som mål å hjelpe pasienten til å sette seg mål, finne sine ressurser og ta sine egne valg, ofte i tett samarbeid med den enkeltes private nettverk. Som FACT-ansatt møter man ofte komplekse og sammensatte problemstillinger, og en del av jobben er å finne kreative og fleksible løsninger i samarbeid med pasienten, privat og offentlig nettverk og ikke minst finne løsninger sammen innad i teamet.


Som overlege og spesialist i dette ny-etablerte teamet vil du få være med å påvirke og utvikle tjenesten, fag- og arbeidsmiljøet. Teamet er tverrfaglig og tverretatlig sammensatt av sykepleiere, sosionom, vernepleiere med videreutdanning i psykisk helse og rus, kontorfaglig og psykolog, både fra bydel og spesialisthelsetjeneste.
Alle tre teamene er samlokaliserte med DPS. Vi ønsker å oppnå et kompetent og robust fagmiljø og vil med å samlokalisere oss alltid ha flere kollegaer å drøfte utfordrende saker med. Teamene vil alle har ansatt overleger, psykologer/psykologspesialist. Du vil ikke være alene som spesialist hos oss!

Du vil være en viktig stemme i all fagutvikling. Vi ønsker å tilegne oss kollegaer som har interesse for eller innehar forskningskompetanse.
Etablering av FACT teamene er et prosjekt over en periode på 4 år. Stillingen vil formelt være knyttet til DPS Groruddalen med ordinært arbeidsforhold, uavhengig av prosjektet. Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Cand med. med norsk offentlig godkjenning. Godkjent spesialist i psykiatri og/eller rus- og avhengighetsmedisin
 • Erfaring fra arbeid med pasientgruppen.
 • Erfaring fra ambulant virksomhet vil være en fordel.
 • Interesse for og kjennskap til rusavhengighet som fag.
 • Erfaring med å fungere godt i en arbeidsgruppe, vi arbeider etter en teammodell.

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig og nytenkende
 • Du er strukturert, kreativ og løsningsorientert.
 • God relasjonskompetanse med evne til å skape tillit hos en pasientgruppe som strever med tillit til andre.
 • Du har gode samhandlingsevner og verdsetter samarbeid med andre.
 • Du har et godt humør og ønske om å bygge opp et trygt og morsomt arbeidsmiljø!

Vi tilbyr:

 • Være med å bygge opp et nytt og spennende tjenestetilbud
 • Spennende arbeidsoppgaver under gode rammer!
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag