• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898058
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vi trenger logoped!

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker deg som fra august 2021 vil jobbe som logoped med barn i barnehagealder, som har spesielle behov og nedsatt funksjonsevne.
Pedagogisk Fagsenter i bydel Ullern følger opp barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
Vi er 12 ansatte, med støttepedagoger, veiledere og logoped.
Pedagogisk Fagsenter er en del av bydelens Kultur- og oppvekstavdeling.
Avdelingen består av seksjon for helsestasjon og skolehelsetjeneste .
Seksjon for barnehager. Seksjon for barnevern og Stoppestedet kulturhus. Innsats  0-25.
Avdeling for kultur og oppvekst er i en omstillingsprosess der vi samler flere tjenester for barn/unge / familier som har behov for ekstra innsats.
Logoped har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for barn i barnehagealder med utfordringer knyttet til det logopediske området.
Logopeden vil være en del av Innsats 0-25, og bidra til tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats rettet mot barn og familier.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for veiledning og opplæring av støttepedagoger, barnehageansatte og foresatte.
Ansvar for kartlegging av barns språklige ferdigheter.
Ansvar for å veilede støttepedagoger og barnehageansatte i utarbeidelse av spesialpedagogiske planer og rapporteringer.
Ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og følge opp enkeltsaker.
Samarbeide med eksterne og interne instanser.
Bidra til kompetanseheving rettet mot barnehager og andre tjenester i bydelen.
Utføre saksbehandling.

Kvalifikasjoner:

Mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi eller annen relevant bakgrunn.
Gode IKT ferdigheter.
Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig.
God kjennskap til barns utvikling 0-6 år.
Erfaring fra arbeid med barn og familier.
Utdanning tatt i land utenfor EU / EØS krever generell godkjenning fra NOKUT.
I tillegg til godkjenning fra NOKUT må søker ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.
Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må i tillegg dokumentere norskferdigheter i henhold til forskrift.

Personlige egenskaper:

Gode relasjonelle egenskaper som underbygger inkludering og involvering.
Evne til å knytte gode relasjoner til barn.
Gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter.
Selvstendig, løsningsorientert og tydelig.
Kunnskap og erfaring fra feltet.
Trygg, samarbeidende og fleksibel.

Vi tilbyr:

Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling.

Mangfoldig og godt arbeidsmiljø.

Gode pensjonsordninger.

Lønn etter ansiennitet og ihht Oslo kommunes regulativ.

 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898058
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune