Ledig stilling

Eigersund kommune

Vi trenger deg som sykepleier!

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og har lyst på en spennende jobb?

Våre bo- og servicesenter og sykehjem ønsker deg som søker på våre ledige stillinger. Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag der du får mulighet til å påvirke og utvikle arbeidsplassens faglige innhold. I vår kommune er livsglede, gode hverdagsøyeblikk og skreddersydde planer for våre brukere i sentrum.

Som sykepleier på våre bo- og servicesenter og sykehjem kan vi tilby konkurransedyktig lønn, dyktige kolleger og tilrettelegge for videreutdannelse. I videoen som følger annonsen kan du se hvordan hverdagen kan se ut ved et av våre bo- og servicesenter.

Vi har flere ledige stillinger som sykepleier. Når du velger søknadsknappen ("Søk på stillingen") kan du nærmere spesifisere hvilken type stilling du er interessert i.

Enkelte av våre stillinger har ubundet tid, helt eller delvis. Hvilke stillinger dette er fremkommer i oversikten når du søker på våre stillinger. Søkere vil bli vurdert fortløpende.

Våre bo- og servicesenter har arbeidssted ved Kjerjaneset, Lundeåne og Lagård, samt 3 ABC (sykehjem).

Arbeidsoppgaver:

Hos oss får du sykepleiefaglig ansvar og oppgaver. Er du nyutdannet eller ikke har arbeidet som sykepleier innenfor dette arbeidsfeltet, vil du få god opplæring og støtte fra en av våre dyktige kolleger.

Som sykepleier hos oss er du med på å:

 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Kartlegge og observere behovet for tjenester fortløpende, iverksette og ajourholde tiltaksplaner
 • Håndtere legemidler
 • Utføre stell og pleie, miljøarbeid og ha et fokus på å videreutvikle et godt aktivitetstilbud
 • Arbeide med velferdsteknologi
 • Veilede og følge opp pårørende og ansatte
 • Arbeide ut fra et personsentrert perspektiv der spørsmålet "Hva er viktig for deg?" er sentralt
 • Arbeide ut fra hverdagsrehabiliterende prinsipper
 • Dokumentere og bistå med andre administrative oppgaver
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, med fokus på arbeidsglede og mestring

Kvalifikasjoner:

Stillingen krever at du er autorisert sykepleier. Er du ikke ferdig utdannet ennå, kan vi tilby midlertidig ansettelse som du kan kombinere med dine studier. Vi har egen avlønning med gode vilkår for studenter.

Det er en fordel om du har erfaring og/eller videreutdanning i geriatri, demens eller andre relevante fag.

Stillingen vil kreve god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk. Du må også ha gyldig politiattest og helseattest (tuberkulose/MRSA) før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, både med hensyn til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Positiv til endring og omstilling
 • Like å utfordre deg selv ved å tilegne deg ny kunnskap, og ta ansvar for egen utvikling
 • Er beslutningsdyktig og tenker muligheter og alternative løsninger i stedet for begrensninger
 • Evner å se tjenesten i en større sammenheng
 • Takler høyt arbeidstempo

Vi tilbyr:

Vi kan tilby gode lønnsbetingelser. Vi gir lønn etter sentral tariff, i tillegg får du et tillegg på kroner 25.000 for arbeidsplass og som sykepleier. Ved enkelte avdelinger hvor det er bosatt brukere med psykiske lidelser eller psykisk utviklingshemmede tilstås i tillegg et eget arbeidsplasstillegg på kroner 10.000. Søker du stilling hvor arbeidstiden er på natt vil du også få et tillegg på kroner 45.000.

Som kommunalt ansatt får du gode pensjonsordninger gjennom KLP og du får gruppelivsforsikring og skadeforsikring (yrkesskade og fritidsulykke) som ansatt.

Ønsker du å ta videreutdanning vil vi strekke oss langt for å tilrettelegge for at du får gjennomført dette. Vi har også egne stipendordninger som du kan søke på.

Som sykepleier vil du få mulighet til faglig og personlig utvikling, der du kan bli utfordret til å være ressursperson innenfor ulike fagområder.