• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  944496394
 • Antall ansatte
  2086
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Eigersund kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Bøckmans gate 2
  4370  EGERSUND

Eigersund kommune oppføring hos:

Eigersund kommune

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet. Den grenser i vest til Hå kommune, i nord til Bjerkreim, Sirdal og Lund, og i øst til Sokndal. Området den ligger i heter Dalane. Navnet Eigersund kommer fra norrønt Eikundarsund, sundet mellom eiketrær.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Prosjektmedarbeider

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Prosjekt og utbygging i Eigersund kommune er organisert under tjenesteområdet for tekniske tjenester. Stillingen er knyttet til styring og ledelse av utbyggingsprosjekter gjennom alle prosjektets faser. Dette gjelder prosjekter innen nybygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, vei og uteområder samt vann og avløp. Vi ser for oss en person som har …

Helsefagarbeider 

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en engasjert helsefagarbeider i 100 % fast stilling. Kjerjaneset bo- og servicesenter består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 21 faste beboere, samt 21 serviceleilighete…

Helsefagarbeider/ andre med relevant fagbrev/ utdanning eller erfaring.

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig helgestilling på natt som Miljøarbeider i Eigersund kommune, p.t. Mestringsenheten, IBO (bofellesskap), på 33,8%. Stillingen innebærer turnus med lange vakter på opp til 12 timer hver 3. helg. Oppstart etter avtale. Arbeidsoppgaver: Miljøarbeider har i bofellesskapet et ansvar for oppfølging av beboere ut fra kvalifikasjoner og kompetanse. Hove…

Helsefagarbeider

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Det er ledig 100% stilling som helsefagarbeider i Eigersund kommune, p.t. Mestringsenheten, IBO (bofellesskap). Stillingen innebærer turnus med lange vakter på opp til12,5 timer og arbeid hver 3. helg.  Arbeidsoppgaver: Helsefagarbeider har i bofellesskapet et ansvar for oppfølging av beboere ut fra kvalifikasjoner og kompetanse. Hovedarbeidsoppgaver vil væ…

Folkehelsekoordinator/frisklivsveileder

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Eigersund kommune, tjenesteområdet for helse og omsorg, søker etter ny medarbeider i 100 % stilling. Stillingen vil gi deg en spennende og varierende arbeidshverdag, hvor du både jobber på strategisk nivå som folkehelsekoordinator (50 %), samt, som frisklivsveileder(50 %), møter innbyggere som ønsker å endre levevaner. Kommunalsjef helse og omsorg har perso…

Miljøveiledere

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Grunnet permisjoner har vi på Rundevoll skole ledig 100% midlertidig vikariat som miljøveileder fra 01.01.23-31.07.23 100 % midlertidig vikariat som miljøveileder ledig fra 01.02.23 - 31.07.23  Stillingene følger ordinært arbeidsår. God mulighet for forlengelse.   Arbeidsoppgaver: Tilrettelegging og oppfølging av elever/grupper med ulike former for u…

Pedagogisk leder

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Slettebø barnehage er en seks avdelings barnehage. Det er ledig stilling som pedagogisk leder i 100 % fast stilling. Vår visjon er " Lek og glede i fokus ".  Vi legger vekt på at barna skal ha trygge tilknytningsforhold til barn og voksne i barnehagen. Lek og inkludering preger hverdagen i barnehagen. Det kan også bli aktuelt med ledig  100 % vikariat. Søke…

Skogbrukssjef

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Eigersund kommune har ledig stilling som skogbrukssjef med tiltredelse i januar 2023. De fire Dalane-kommunene Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal har inngått et vertskommunesamarbeid for felles skog- og viltforvaltning. Vertskommunesamarbeidet vil ledes av den nye skogbrukssjefen og vil bli startet opp etter at vedkommende er tilsatt. Det vil også bli ly…

Pedagogisk psykologisk rådgiver  Vikariat 

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

PP-tjenesten i Eigersund kommune er felles for alle Dalane kommunene. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage. Vi er et faglig kompetent team, bestående av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog og logopeder. Med deg på laget blir vi til sammen 12 saksbehandlere, samt leder og sekretær. Vi holder til i fine lokal…

Pedagogisk psykologisk rådgiver 

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

PP-tjenesten i Eigersund kommune er felles for alle Dalane kommunene. Vi er opptatt av barnets beste, tidlig innsats og inkludering i skole og barnehage. Vi er et faglig kompetent team, bestående av PP-rådgivere, spesialpedagoger, psykolog og logopeder. Med deg på laget blir vi til sammen 12 saksbehandlere, samt leder og sekretær. Vi holder til i fine lokal…

Byggesaksrådgiver

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Har du relevant fagkompetanse, interesse for byggesaksbehandling og har lyst til å jobbe med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune med stor aktivitet? Les videre, for du kan være den vi er på utkikk etter! Vi søker etter ny byggesaksrådgiver i fast 100 % stilling. Eigersund kommune opplever stor aktivitet, og ønsker å være en positiv tilrett…

Helgestilling

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Miljøtjenesten Slettebø/Lagård har ledig en helgestilling pt Rogalandsgården på 33,80% med langvakter fredag-søndag hver 3 helg.  Helgestillingen innebærer 1:1 oppfølging på en ungdom med funksjonsnedsettelser. Du blir en del av et team som gir nødvendig helsehjelp, praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Du må sette deg inn i tiltak og prosed…

Helgestillinger i miljøtjenesten Blåsenborg

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Turnusarbeid hver tredje helg med mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor på Blåsenborg.  Arbeidsoppgaver:   Vi har ledig 4 helgestillinger som inngår i team med annet personal. Vi arbeider etter tiltaksplaner for hver enkelt bruker, for å støtte, veilede og hjelpe dem i deres hverdag. stillingsstørrelse : 12 %, 12 %, 12 % og 16 %. Presiser om dere søk…

Vernepleier/sykepleier

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Nyopprettet stilling med langvakter på 12,5 timer . Turnusbasert med arbeid dag og kveld og 3. hver helg. Skal jobbe med en bruker som har behov for 2:1 bemanning. Arbeidsoppgaver: Vernepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten Oppfølging av person med spesielle behov. Må ha interesse for personer med utviklingshemming og autisme. Kunne bidra til trygge…

Brannkonstabler deltid 

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger deg som kan kombinere din daglige jobb med en deltidsstilling som brannkonstabel, og sørge for at ditt lokalsamfunn forblir et trygt og sikkert sted. Vi trenger nå å styrke beredskapsavdelingen med flere brannkonstabler deltid ettersom beredskapsavdelingen fra 1.1.2023 vil være organisert med vaktlag bestående av heltidsansatte innenfor ordinær …

Rådgiver - Vei og utemiljø

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Vil du være med å påvirke ditt nærmiljø og kommunens tilbud til sine innbyggere? Vår arbeidsplass har et allsidig og spennende oppgavefelt innen alt fra veianlegg til friluftsliv. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for både barn, unge og eldre. Trenger du varierte utfordr…

Sykepleier - natt

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Kjerjaneset bo- og servicesenter har ledig 59,15 % fast sykepleierstilling med arbeidstid på natt. Arbeidsstedet består av ulike avdelinger. Enheten har 3 bofellesskap beregnet for personer med demenssykdom, samt 21 serviceleiligheter. I tillegg er det dagsenter på enheten. Kjerjaneset bo- og servicesenter er i en prosess for å bli sertifisert som livsgled…

Vernepleier/sykepleier

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Bolig på Slettebø med 4 personer med utviklingshemming. Innebærer også å bidra med oppfølging av bruker med behov for 2 : 1 bemanning på annen bolig i sonen. Arbeidsoppgaver: Vernepleiefaglig ansvar og oppgaver i enheten Kunne takle utfordrende adferd Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester Miljørettet arbeid Kartl…

Vi trenger deg som sykepleier!

Eigersund kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og har lyst på en spennende jobb? Våre bo- og servicesenter og sykehjem ønsker deg som søker på våre ledige stillinger . Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag der du får mulighet til å påvirke og utvikle arbeidsplassens faglige innhold. I vår kommune er livsglede, gode hverdagsøyeblikk og skreddersydde planer for våre brukere i sentrum. …