Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3374200
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vi styrker arbeidet overfor utsatte unge og søker koordinerende tillitsperson i turnusstilling

Uteseksjonen er en del av Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten. Uteseksjonen driver gatebasert oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid overfor utsatte mennesker i alle aldersgrupper i Oslo sentrum, og har et særlig fokus på unge og unge voksne opp til 25 år.

Uteseksjonens arbeid omfatter 
- rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
- helse- og sosialfaglig ivaretakelse av mennesker med problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse
- samarbeid med andre hjelpeinstanser

I tillegg har Uteseksjonen tjenester som SaLTo sentrum, Rådgivningstjeneste, Hasjavvenningsprogrammet HAP og psykologtjeneste. Erfaringskompetanse er integrert i tjenesten gjennom erfaringskonsulenter. Vi har forsterket innsats gjennom likepersonsarbeid, koordinerende tillitspersoner overfor unge i det såkalte Vaterlandsmiljøet, tilbud om aktivitet med mentor, tilbud om arbeid gjennom SE-metodikk (Supported Employment), sommerjobbtilbudet JobbUng og tilbud om musikkterapi. 

Stillingen er en videreføring av Velferdsetatens innsats overfor de mest sårbare unge i det såkalte "Vaterlandsmiljøet". Dette åpne rusmiljøet er kartlagt i Uteseksjonens rapporter "Under brua - en kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland (2017)" og "Mindreårige på Oslo S - en kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø". Prosjektarbeidet baserer seg på denne kunnskapen og de satsningsområder som er identifisert i rapportene. Stillingen er administrativt underlagt vår teamleder som har ansvar for team med hovedfokus på Uteseksjonens forsterkede innsats.

Det må påregnes noe uregelmessig arbeidstid da en del aktivitet vil foregå på ettermiddag/kveldstid.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal tilby tett og fleksibel oppfølging av unge under 25 år fra dette miljøet. Den koordinerende tillitspersonen skal, i samarbeid med de unge og relevante hjelpeinstanser, bidra til:

 • Større grad av tillit mellom målgruppa og hjelpetjenester
 • Reell tilgang på velferdstjenester, bolig, behandlingstilbud og kompetansehevende tiltak
 • Styrking av av målgruppas egne ressurser og en tryggere flerkulturell og maskulin identitet
 • Økt deltakelse og inkludering i samfunnet

Den koordinerende tillitspersonen har ansvar for:

 • Tett kontakt med den unge
 • Kontakt og samarbeid med pårørende 
 • Tett samarbeid med aktuelle hjelpetjenester i bydelen (ofte barnevernstjenesten og NAV)
 • Koordinering av tjenestetilbudet rundt den unge der det er behov for det
 • Involvere erfaringskonsulent og ta i bruk erfaringskompetanse til det beste for den unge
 • Koble på andre hjelpetjenester og støttepersoner som den unge trenger
Kvalifikasjoner
 • Det kreves relevant 3-årig sosial- eller helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier
 • Relevant master eller videreutdanning kreves, fortrinnsvis innen psykososialt arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid, rusbehandling eller forebyggende arbeid 
 • Det kreves erfaring fra arbeid med utsatte unge, fortrinnsvis innen barnevernfaglig arbeid, oppfølgingsarbeid med unge og/eller rusbehandling for unge
 • Flerkulturell kompetanse vil bli vektlagt
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med aktuell målgruppe, eller tilsvarende ungdomsmiljø, vil bli vektlagt.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  tilsvarende minimum B2 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge trygge relasjoner
 • Du evner å stå i krevende relasjoner over tid
 • Du er en reflektert praktiker som kan samarbeide godt i team
 • Du er opptatt av å spille kollegaer og samarbeidspartnere gode
 • Du er god på å dele av sin erfaring
 • Du er utadvendt, fleksibel, kreativ og initiativrik
 • Du er målbevisst og resultatorientert
 • Du er strukturert og ansvarsbevisst
 • Du er en holdningssterk og handlekraftig medarbeider
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En utfordrende jobb i en flerfaglig og dynamisk organisasjon som tar mål av seg til "alltid-å-være-på-banen"
 • Gode kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig påfyll og utvikling i en fagetat som satser på forebygging og tjenesteutvikling til beste for innbyggere og tilreisende
 • Arbeidet er for tiden organisert i turnus (35,5 timer i uka) med to kveldsvakter i uka
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 35 - 45 i Oslo kommunes regulativ (p.t. kr. 504 900 til kr. 602 800,- pr år) i Oslo kommunes regulativ, ut fra en helhetlig vurdering av formal - og realkompetanse, samt tillegg etter gjeldende regler