Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker vikar til forsyningsarbeid ved Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig forvaltning

Logistikkseksjonen ved Sykehuset i Vestfold hører innunder Servicedivisjonen. Som en viktig del av Sykehuset i Vestfold drifter vi varemottak, lager og transitlager, i tillegg til å organisere vareforsyning til alle avdelinger og enheter i bedriften.

Vi har et ledig vikariat fra juli-23  til mars-24  som 100%  Forsyningsmedarbeider innenfor steril sone for å legge varer på plass for operasjonsavdelingene.

Du vil jobbe med forsyning til sykehusets avdelinger i tillegg til å delta noe med varemottak, sortering, registrering, plukk/pakk/oppakking mm.

Hos oss vil du få en aktiv og fysisk jobb.

Vi søker deg som tilegner deg ny kunnskap raskt, er nøyaktig, selvgående og pliktoppfyllende.

Du må være tilgjengelig for jobb og opplæring senest i uke 29 - 2023

Arbeidstiden er for tiden mandag til fredag på dagtid. Annenhver uke 07.00-14.30 og 08.00-15.30

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er ute etter variert fysisk arbeid og trives med å være igang hele dagen.

 • Arbeidserfaring fra vareforsyning i butikk el.lignende er et krav.
 • God logistikkforståelse. 
 • Gode oppdaterte IT kunnskaper (beherske officepakke) og evne å sette seg raskt inn i ny teknologi.                                                                                                                                   - Vår internkontroll, E-læringskurs mm. består mye av nett og app-basert teknologi.
 • Det kreves at den som tilsettes behersker flytende norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Attester og referanser ønskes lagt ved søknad               

Personlige egenskaper:

Som ansatt hos oss må du kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt. Både selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du må kunne yte god kundeservice overfor interne og eksterne kunder.

I tillegg ser vi etter deg som;

 • Er systematisk og nøyaktig
 • Er engasjert og imøtekommende
 • Arbeidssom, effektiv og glad i utfordringer
 • Trives med et høyt arbeidstempo og liker å ta ansvar
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt         

Vi tilbyr:

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger for å ivareta alle oppgaver på beste mulig måte. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.