• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4330870
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vi søker vikar som ledende miljøterapeut til Ullevålsveien 34

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Ullevålsveien 34 er et heldøgns bo- og omsorgstilbud som yter tjenester til åtte voksne beboere med blant annet utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Dette kjennetegnes mest i bruk av ulike belønningssystemer og tegnøkonomier, atferdsavtaler, fokus på datainnsamling og kontinuerlige evalueringer. Vi legger vekt på brukerrettet tjeneste og jobber etter individuelle planer basert på den enkelte beboers behov. Beboerne fyller egen hverdag med ulike aktiviteter som arbeid, kino, konserter, skogsturer og bading m.m. Tjenestestedet har tvangsvedtak innen kap. 9 (bokstav b og c) og trener ukentlig på skadeavvergningsteknikken HAVA (Håndtering av aggressiv og voldelig atferd) for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen består derfor i stor grad av å jobbe forebyggende og i henhold til vedtaksbeskrivelsen.

I tillegg driver vi prosjektet Jobb34 der flere av beboerne (og andre brukere) med behov for omfattende tilrettelegging, har en mulighet til å få en variert og meningsfylt arbeidsdag.

Vi har en ledig stilling for en engasjert og faglig sterk ledende miljøterapeut

Tiltredelse: Etter avtale

Stillingen har en varighet t.o.m. 28.02.2023

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere opplæring og kursing av ansatte
 • Skrive tiltaksplaner, programbeskrivelser og handlingskjeder 
 • Faglig oppfølging av Prosjekt Jobb 34 og tilknyttede tiltak
 • Oppfølging av studenter
 • Ha oversikt over beboernes livssituasjon
 • Delta i planleggingen av aktiviteter
 • Delta og lede prosjekter som retter seg mot deler av, eller hele, tilbudet til beboere
 • Datainnsamling
 • Delta på interne og eksterne møter
 • Delta i aktuelle fagforum etter ønske fra seksjonsleder
 • Bidra til fagutvikling ved tjenestestedet
 • Tett samarbeid med seksjonens fagkonsulent
 • Direkte miljøarbeid med beboerne kan forekomme

Kvalifikasjoner:

 • Fullført relevant bachelor innen helse- og sosialfag, fortrinnsvis vernepleier
 • Relevant arbeidserfaring innen boligtjenester for brukere med utviklingshemming/autisme
 • Relevant arbeidserfaring innen skadeavvergingsteknikker, gjerne HAVA.
 • Fysisk god form da jobben kan være fysisk krevende. 
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • God kunnskap knyttet til kap. 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Det er en fordel å ha erfaring knyttet til vedtaksskriving jf. kap. 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode engelskkunnskaper
 • Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting og skal fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, kreativ, selvstendig
 • Du har evne og erfaring med å veilede og engasjere kollegaer
 • Du  er mottakelig for veiledning
 • Du har vilje til og ønske og egenutvikling
 • Du er  strukturert, fleksibel og effektiv
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og jobber godt i team
 • Du kan kommunisere godt med brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe systematisk etter atferdsanalytisk metodikk
 • Godt faglig miljø og gode muligheter til egen faglig utvikling
 • Deltagelse på NAFO og egen konferanse #HUSK 
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering som  ledende miljøterapeut i lønnstrinn 38 (p.t. kr. 550 500 per år) i Oslo kommunes regulativ

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4330870
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune