Vi søker våken nattevakt 59,15%, til Brattli boliger

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Brattli er totalrenovert og en nyetablert bolig som vil yte helse- og omsorgstjenester til to voksne mennesker med omfattende kapittel 9 vedtak. Vi har som mål å skape et trygt og godt hjem med gode aktivitetstilbud for beboerne samt være en spennende og utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Stillingene består av 12 timers vakter og arbeid hver fjerde helg.
Medbestemmelse, likeverd og livskvalitet er noe vi legger stor vekt på i vårt arbeid. Brattli bolig samarbeider tett med flere ulike instanser for å sikre så gode tjenester som mulig.
Vi har en våken nattevakt stilling på 59,15 %, ledig fra 01.09.2021. Stillingen krever at du har god fysisk og psykisk helse. Vi ønsker en med kunnskap fra relevante regelverk, og god kjennskap til vedtak gjennom helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Du må også ha førerkort klasse B. 

Arbeidsoppgaver:

 • Opprettholde struktur og forutsigbarhet for beboere
 • Oppfølging av beboere i henhold til vedtak
 • Håndtere uforutsette situasjoner på en faglig og etisk forsvarlig måte  
 • Utarbeidelse og oppfølging av tiltak og planer
 • Praktiske gjøremål i boligen
 • HAVA- trening
 • Legemiddelhåndtering
 • Elektronisk rapportering

Kvalifikasjoner:

Krav til kompetanse

 • Ønskelig med 3 årig høgskole med bachelorgrad, fortrinnsvis vernepleier. Men lavere utdanning i kombinasjon med erfaring kan vurderes
 • Studenter i relevant studieforløp oppfordres særlig til å søke
 • Personlig egnethet og kompetanse innenfor brukergruppen vil særlig vektlegges

Andre kvalifikasjoner

 • Må ha god erfaring innenfor arbeid med mennesker som har utfordrende atferd, og et engasjement for brukergruppen
 • Praktisk erfaring innenfor målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Veilednings- og opplæringskompetanse
 • Du må være fleksibel
 • Ha gode samarbeidsevner, og ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Det må leveres godkjent politiattest før tiltredelse
 • Personlig egnethet vil særlig vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Tar initiativ og bidrar til faglig utvikling
 • En som ønsker å delta på et spennende arbeidssted med varierte og spennende arbeidsoppgaver og tar utfordringer på strak arm
 • Håndterer utforutsette hendelser godt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Trivelige og dyktige arbeidskolleger med et sterkt faglig fokus
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag