• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  13.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1580, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4935763
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vi søker troppssersjant innsatstropp til Innsatsstyrke Polar Bear 6

Savner du det militære kameratskapet? Liker du å få folk rundt deg til å bli bedre? Er du en som tar i et tak når det er behov for det?

Innsatsstyrke Polar Bear VI (PBVI) søker etter troppssersjant til innsatstropp! Innsatstroppene utgjør knyttneven i innsatsstyrken, og gjennomfører defensive og offensive operasjoner selvstendig eller integrert med andre kamp- og støttetropper. Som troppssersjant skal du bidra til at troppen driftes godt, og sikre at oppdrag løses etter sjefens intensjon.

PBVI er spydspissen av kampkraft i Oslofjord heimevernsdistrikt. Inntil 30 dager i året kaller vi inn til heimevernstjeneste godt trente og motiverte soldater som ønsker å bidra til trygging av nærmiljøet og storsamfunnet. De siste årene har vi deltatt i flere skarpe oppdrag nasjonalt, og vi opplever at vår innsats blir høyt verdsatt. Vi holder til på Rygge, og vårt innsatsområde er primært Østfold og Vestfold. Søkere må være bosatt innenfor ansvarsområdet, eller i geografisk nærhet.

Funksjonen som troppssersjant er en del av Forsvarets styrkestruktur, og du inngår frivillig kontrakt for utvidet tjenesteplikt. Tjenesten innebærer innkalling til 9 dager tjenesteplikt, og ytterligere inntil 30 dager tjeneste iht. kontrakt. Dagene fordeles på treninger, øvelser, møter osv. Du vil få mer informasjon om avdelingens aktivitetsplan for 2023 i løpet av rekrutteringsprosessen.

Intervju må påregnes. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Er du usikker på om du oppfyller kravene? Søk! Vi er på utkikk etter den rette personen og vil veldig gjerne bli bedre kjent med deg!

 

Du kan lese mer om Polar Bear VI og innsatsstyrkene på www.forsvaret.no/heimevernet/innsatsstyrker. Her finner du også informasjon om fysiske krav m.m.

Følg oss gjerne på www.facebook.com/polarbearvi og Instagram: @innsatsstyrkepbvi.

I prop.1 S (2021 – 2022) kan du lese om heimevernstjenesten:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20212022/id2874917/?ch=6

 

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte troppssjef i ledelse og drift av innsatstroppen
 • Administrere, forvalte og følge opp befal, mannskaper og materiell i egen tropp
 • Utdanningsplanlegging av trening og øvelser
 • Instruksjonsoppgaver
 • Andre oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Ufravikelige krav / Må-krav:

 • Svært gode soldatferdigheter
 • Kunnskap om infanteritjeneste på lagsnivå
 • Grunnleggende befalsutdanning eller lagførerkurs i regi av en av forsvarsgrenene
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres
 • Alle som disponeres i Heimevernet må gjennom godkjenning i lokal heimevernsnemd
 • Militære krav til medisinsk skikkethet og fysiske krav må bestås
 • Norsk statsborger.

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra manøver- eller jegeravdelinger, spesialstyrker eller lignende fagtjeneste
 • Erfaring fra Heimevernet og Innsatsstyrke
 • Ledererfaring.

Personlige egenskaper:

 • Du evner å tenke klart i stressende situasjoner, samtidig som du klarer å holde overblikk i kaos
 • I perioder med høyt arbeidspress går du foran som et godt eksempel, tar ansvar og sørger for å dra med deg de rundt deg på en positiv måte
 • Folk rundt deg opplever at du ønsker dem vel, samtidig som du evner å sette krav.

Vi tilbyr:

 • En god arena for å få utviklet deg selv
 • Gode muligheter for faglige og lederskapsrettede kurs
 • Startbonus kr. 5.000 og sluttbonus etter 3 års aktiv tjeneste kr. 31.000
 • Godtgjørelse og tillegg iht. grad. Innsatsstyrketillegg fra og med dag 10
 • Ytterligere informasjon om godtgjøring, støtteordninger og betingelser finner du på følgende lenke: www.forsvaret.no/heimevernet/okonomi 

Tilsetting: 

 • Første kvartal 2023

Vilkår:

 • Du kan ikke være ansatt i en beredskapsorganisasjon som hindrer oppmøte til tjeneste
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  13.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1580, RYGGE
  MOSS
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4935763
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret