Vi søker to fastlegevikarer i 100% stilling

Lyngdal kommune

Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler samt en turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell, og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes Pasientsky journalsystem.

Vi har følgende stillinger ledige:

  • Fastlegevikar fra 01.01.2022 i 6 til 12 måneder. Listelengden er på 800 pasienter
  • Fastlegevikar fra 01.02.2022 – 25.08.2023. Listelengden er på 700-1000 pasienter

Spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker på.


Kvalifikasjoner:
• Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.
• Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå minimum C1 (Bergenstesten).
• At søker er spesialist i allmennmedisin/har påbegynt slik spesialisering er en fordel.

Til legehjemmelen er det tillagt:
• Deltagelse i interkommunal legevakt lokalisert til Flekkefjord sykehus

Lyngdal kommune og Lyngdal legesenter jobber nå med en avtale om at kommunen skal overta driften av legesenteret. Denne prosessen er ennå ikke ferdigstilt. Legen som vikarierer vil få samme avtale som de andre legene dersom det blir enighet om en avtale med kommunen. Legen vil gå inn som selvstendig næringsdrivende. Søknader behandles fortløpende.

Spørsmål om hjemmelen kan rettes til Lyngdal legesenter ved daglig leder Linn Viken Haddeland, tlf. 38 34 04 40 eller e-post linn.viken.haddeland@lyngdallegesenter.nhn.no
Eller virksomhetsleder servicesenter helse og velferd Ljiljana Loncar, tlf. 41 46 83 45
eller e-post Ljiljana.Loncar@lyngdal.kommune.no

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknadsfrist: 12.12.2021