Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Vi søker tilkallingsvikarer til Skjetten Avlastning

Offentlig forvaltning

Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid og sømløse tjenester. Våre ansatte skal gi hverandre og tjenestemottakere støtte på tvers av kommunalområder, avdelinger og seksjoner når det er hensiktsmessig. Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge. Vi har et stort og bredt fagmiljø, og tilbyr kurs og kompetanseheving på tvers av seksjonene våre.   

Skjetten avlastning er under etablering, og vil gi tjenester til personer både over og under 18 år med ulike funksjonsnedsettelser, primært for å avlaste pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Tjenestene vil utføres etter individuelle vedtak, enten som timesavlastning, støttekontakt eller SFO tilbud. Du vil som vikar innen miljøterapi hos oss få muligheten til å være med å bidra på et helt nytt tjenestested, og påvirke utforming og produkt på en helt unik måte. Arbeidsoppgavene vil være varierte, dagene kan ha høyt tempo og krever stor grad av fleksibilitet. Her ønsker vi deg som brenner etter å forme en råbra tjeneste for barn og ungdom som trenger det lille ekstra i hverdagen sin. Karrierevekst og personlig utvikling ligger ofte utenfor komfortsonen. Så, hvis du kjenner at du er klar for nye utfordringer og ønsker å gjøre en forskjell i tjenesten for mennesker med funksjonsnedsettelse, er dette kanskje muligheten du har ventet på. Noen ganger koster det mer å være feig enn å ta muligheten og se hva som skjer. Vil du være med på laget? Søk da vel! 

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". Besøk oss gjerne på Instagram: https://www.instagram.com/hverdagsglimt_boom/ eller søk oss opp på: hverdagsglimt_boom

 

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider, eller annen relevant utdanning innen helse på videregående nivå, pedagogiske eller sosiale fag
 • Lang erfaring med målgruppen kan erstatte kravet om utdanning
 • Studenter oppfordres til å søke
 • Fortrinnsvis erfaring med målrettet miljøarbeid 
 • Erfaring med psykisk utviklingshemming eller erfaring med barn/unge/unge voksne
 • Erfaring med håndtering av utfordrende atferd  
 • Interesserer deg for fagutvikling og kvalitet i tjenesten 
 • Gjerne erfaring med journalføring, fortrinnsvis i Gerica 
 • Gode IKT-kunnskaper, også ønskelig med interesse for teknologi i tjenestene
 • Førerkort klasse B 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, og har god kommunikasjonsevne. Krav om bestått Norskprøve B2, både skriftlig og muntlig. 

Vi ber om at HPR-nr oppgis i søknadsteksten. Gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

 • Du er motivert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert 
 • Du opptrer rolig i komplekse situasjoner og mestre perioder med høyt arbeidstempo 
 • Du har evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos tjenestemottakerne 
 • Du har et engasjement for brukergruppen 
 • Du har evne til å kommunisere og skape gode relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer 
 • Du evner å arbeide selvstendig, og i team 
 • Du er fleksibel
 • Du bringer med et godt humør og raushet, og bidrar dermed til et godt arbeidsmiljø 
 • Du opptrer profesjonelt, og fremstår transparent med dine kollegaer
 • Du ser helheten av arbeidsplassen

Vi tilbyr:

 • Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling 
 • Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med et sterkt samhold og et positivt humør 
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver 
 • Opplæring og veiledning 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med veldig gode tilbud til medlemmer 
 • Turnus dag, kveld og helg
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtalen 

Er du nyutdannet er du også velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.