Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier, helsefagarbeider, student eller assistent med  pleieerfaring? Da kan du være aktuell for oss!

Vi ser etter deg med ståpåvilje og god arbeidskapasitet.

Sykehuset i Vestfold har stadig behov for tilkallingsvikarer som kan jobbe ekstravakter. Behovet er på medisinske og kirurgiske sengeposter. Dersom du er fleksibel og har kapasitet til å jobbe ekstravakter hos oss ser vi frem til å motta din søknad.

For å bli vurdert i søknadsprosessen må du legge ved referanser.

Søknadene blir behandlet utfra behovet på sengepostene. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. 

Har du spørsmål? Da er det bare å ta kontakt!

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med pasientrettet arbeid, gjerne fra sykehus eller kommunehelsetjensetsen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Er fleksibel og har mulighet for å stille opp på kort varsel
 • Er aktiv og søkende etter vakter i MinGat 
 • Har evnen til å jobbe selvstendig, tar initiativ og ser oppgaver som må gjøres i en hektisk arbeidshverdag 

Vi tilbyr:

 • Fleksibilitet og mulighet til å jobbe innen flere fagfelt
 • Opplæring på sengepostene
 • E-læringskurs
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.