Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker teknologer som ser teknologiens muligheter, og ønsker en sentral rolle i våre tekniske prosjekter!

Offentlig forvaltning

 Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!

 

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

Ved etablering av nye sykehusbygg i tiden frem mot 2035 skal sykehuset gjennom en betydelig digitaliseringsprosess. Det skal utvikles nye administrative og kliniske løsninger, samtidig som ny funksjonalitet skal implementeres i de løsningene sykehuset benytter i dag. Det er et mål å forenkle og effektivisere hverdagen ved å redusere dobbeltregistreringer, automatisere oppgaver og flytte oppgaver til pasienter. Vi trenger derfor flere teknologer/tekniske prosjektledere som forstår teknologiens muligheter, og hvordan disse kan benyttes til det beste for brukeren. Vi skal ansette syv teknologer som til sammen med eksisterende ressurser skal dekke avdelingens behov for teknisk kompetanse innen blant annet klientløsninger, telefoni/mobiltelefoni, alarm og meldinger og logistikk/GS1. De rette vedkommende kan også bli tilbudt rollen som tjenesteansvarlig for henholdsvis klient, telefoni og mobiltelefoni.

Vi søker teknologer/tekniske prosjektledere innen følgende fagområder:

 • klient/klientplattform/arbeidsflate
 • mobilitet/mobil arbeidsflate
 • telefoni/telekom
 • alarm og meldinger
 • sporing og lokalisering (GS1)

Arbeidsoppgaver

Det er utlyst syv stillinger, og den enkelte søker må kun oppfylle noen av oppgavene og kompetansekravene. Ber om at det tydelig kommer frem i søknaden hvilke kompetanser du har, og hvilke oppgaver du kunne tenke deg å jobbe med. 

 • Etablere et tett samarbeid med strategiske funksjoner og brukermiljøer for å sikre at digitale løsninger utvikles i henhold til OUS’ strategi og forretningsmål
 • Etablere et tett samarbeid med leverandør, herunder ha dialog med leverandører rundt utvikling og ny funksjonalitet, versjonsoppdateringer og planlagt vedlikehold
 • Lede/bistå ved implementering av nye løsninger, inkludert utarbeide og vedlikeholde brukerdokumentasjon
 • Bidra og/eller vurdere og kvalitetssikre løsningsdesign med tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Bidra ved beredskap og med hendelseshåndtering
 • Lede eller bidra inn i tekniske prosjekter, samt rapportere og rådgi lokal ledelse
 • Samarbeide tett med øvrig teknologiorganisasjon for å skape fellesskap og helhet i våre løsninger
 • Være en endringsagent for innovasjon og nytenkning
 • Rapportere progresjon internt og eksternt i henhold til gjeldende prosjektmetodikk
 • Samle inn og målbære brukernes endringsønsker og behov
 • Kartlegge arbeidsprosesser og funksjonelle behov, omsette disse i funksjonelle krav og sørge for at ikke-funksjonelle krav blir ivaretatt i løsningene.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse fra høyskole eller universitet. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med UX-design og/eller brukerorientert tilnærming (eksempelvis design thinking) er ønskelig
 • Forståelse for digital sikkerhet/informasjonssikkerhet og erfaring fra implementering av sikkerhetskrav med brukervennlighet i fokus er ønskelig
 • Kjennskap til Helse Sør-Østs prosjektmetodikk, Difis «Prosjektveiviseren» og/eller PRINCE2
 • Bør ha god arkitekturforståelse som gjør at du bidrar aktivt inn i arkitekturdiskusjoner
 • Må ha grunnleggende kompetanse innen infrastruktur
 • Ønskelig med kunnskap om offentlige anskaffelser, herunder bestillerkompetanse
 • Bør ha erfaring med endringsprosesser
 • Beherske minimum et skandinavisk språk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du har:

 • god evne til å forstå implikasjonene av nye ideer, tjenester og produkter
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til å ta raske beslutninger basert på erfaring og risikoforståelse
 • evne til å kommunisere godt med både tekniske- og ikke-tekniske personer
 • evne både å se helheten, kompleksiteten og detaljene i tekniske løsninger.

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og - sted
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, som ledes av Torkel Thune. Avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS.