Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiere til sommervikariat på Thoraxkirurgisk sengepost

Offentlig forvaltning

Thoraxkirurgisk avdeling yter primært sykepleie til nyopererte pasienter etter hjerte- og lungekirurgi.

Thoraxkirurgisk sengepost består av 14 sengeplasser hvorav 6 av disse er overvåkings-/intermediærplasser. Sengeposten kan tilby en faglig spennende og utfordrende hverdag med bratt læringskurve og godt tverrfaglig samarbeid. Det er stor variasjon i dagene, tidvis høyt tempo med utskrivinger/overflyttinger og mottak av nye pasienter.

I lavaktivitetsukene i sommer vil det være en noe annen pasientpopulasjon enn ellers i året, med større andel traumer og lungeopererte.

Sengeposten har ledig 1 stk. sommervikariater med mulighet for forlengelse til høsten. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiere på sengeposten gir postoperativ sykepleie til hjerte- og lungeopererte pasienter. Posten mottar lungeopererte pasienter 1. postoperative dag,  pasienter etter åpen hjertekirurgi 2. postoperative dag og pasienter etter lukket klaffekirurgi 1. postoperative dag fra postoperativ avdeling. 
 • Posten har mer overvåking og medisinsk behandling enn mange andre sengeposter og har et tett samarbeid med Stepdown Intermediærpost. 
 • Utover dette mottar sengeposten pasienter med traumer i thorax og enkelte preoperative pasienter som krever overvåkning.
 • Som ansatt hos oss kan man forvente rask utvikling av det kliniske blikket og at man tidlig klarer å danne seg et helhetlig bilde av pasienten. Man vil og få en spisset kunnskap om hjerte, og lungepasienter.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker autoriserte sykepleiere, erfaring/praksiserfaring innenfor hjerte/lungeopererte pasienter eller kirurgiske pasienter er fordelaktig.
  Personlig egnethet for stillingen vektlegges. 

Personlige egenskaper:

 • Er du en positiv og engasjert person som søker etter en aktiv og faglig spennende avdeling har du sjansen nå.

Vi tilbyr:

 • Avdelingen har fokus på fagutvikling og har egen fagutviklingssykepleier.
 • Alle sykepleiere ved vår seksjon har 5 % fagutviklingstid planlagt i turnusen.
 • Regelmessige organiserte fagdager med undervisning i aktuelle emner hver 9. uke.
 • Scenariotrening på SIM-senteret hvor det øves på akutt-situasjoner.
 • Sertifiseringsprogram innenfor MTU.
 • Strukturert opplæringsprogram for nyansatte.
 • Ungt, hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø der alle er gode på å se hverandre.
 • Høyt faglig nivå og rom for personlig utvikling.

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.