Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiere til kirurgiske sengeposter sommer 2023

Offentlig forvaltning

Ønsker du verdifull erfaring fra en spennende og lærerik arbeidsplass? Da vil vi komme i kontakt med deg!

HR-bemanning ved Sykehuset i Vestfold har ansvar for sommerrekruttering til kirurgiske sengeposter. En sommerjobb hos oss vil gjøre veien til fast jobb kortere. Flere av sengepostene har stadig ledige, faste stilliger som kan gi mulighet for videre ansettelse. Se egne utlysninger.

Er du nyutdannet sykepleier sommer 2023 oppfordres du til å søke.

Arbeidet vil være på en post fra uke 25 til 33, i 3 delt- turnus, inkludert helg.

Konkretiser i søknaden ved hvilken av postene under du ønsker å jobbe. Tildeling av arbeidssted skjer etter meldt behov og i samarbeid med søker.

Sengeposter i Kirurgisk klinikk:

 • Kirurgisk post C6 Uro-Kar-ØNH-Øye
 • Kirurgisk post E3 Ortopedi
 • Kirurgisk post E4 Gyn-gastro-bryst

Hvis du ønsker å være tilkallingsvikar i forkant av sommervikariatet kan vi i HR- bemanning være behjelpelige med dette slik at opplæring/bli kjent perioden starter så tidlig som mulig.

Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende for intervju og vi ber om at du legger ved min. 2 referanser i søknaden. Ansettelser skjer fortløpende så det kan lønne seg å søke så raskt som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon ved tiltredelse, evt. at man får autorisasjon i starten av perioden (gjelder nyutdannede).
 • Ønskelig med erfaring fra sykehus.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse

Personlige egenskaper:

 • Lærevillig, selvstendig og nøyaktig.
 • Fleksibel og initiativrik.
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til god kommunikasjon.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kompetanseprogram for nyutdannede sykepleiere i form av faste fagdager
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.