Vi søker sykepleiere til faste stillinger ved INST 3

Lyngdal kommune

Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Lyngdal Helsehus er nyoppført og institusjon flyttet inn i bygget mai 2020.  Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri

Lyngdal Helsehus består av 16 korttidsplasser inkl. kommunal øyeblikkelig hjelp og 40 langtidsplasser, kjøkken og vaskeri.

Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.

Ved stillingen på INST 3 består arbeidet i samhandling med beboerne og den enkeltes hjelpebehov. Vi legger vekt på miljøbehandling og god faglighet rettet mot denne brukergruppa.

Avdelingen er i en omstilling med sammenslåing av 3 fløyer, med 8 beboere på hver fløy. Faggruppene er sykepleiere og helsefagarbeidere. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Virksomhet for institusjon søker derfor etter dyktige og motiverte ansatte som kan være med å gjøre virksomheten enda bedre.

Virksomhet for Institusjon har ledig følgende faste stillinger:

INST 3

-          Sykepleier 100% fast stilling

INST 3 Natt

-          Sykepleier 75% fast vikar på natt

 

Spesifiser i søknadsskjema hvilken stilling du søker på. Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

Krav til stillingene

 • For å søke på stillingene må du være autorisert sykepleier

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet.
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale¨
 • Arbeid hver 3 helg

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved: 

Mailin Igland tlf: 41721037

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

 

Søknadsfrist: 15.08.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.