Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiere til en spennende postoperativ seksjon 

Offentlig forvaltning

Har du et ønske om å jobbe med pasienter i postoperativt fase, og synes Thoraxkirurgi høres ut som et spennende fagfelt? Da er dette jobben for deg! 

Vi er en inkluderende og positiv gruppe ansatte som ønsker deg som ny medarbeider hjertelig velkommen til vårt team. Som nyansatt ved Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost, Ullevål blir du en del av et fagmiljø hvor du får muligheten til å utvikle deg innenfor seksjonens kompetansetrinn. Er du klar for en spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver? 

I dag er Thoraxkirurgisk avdeling lokalisert på både Ullevål og Rikshospitalet. I løpet av 2025 vil vi flytte til Rikshospitalet, slik at all Thoraxkirugisk virksomhet blir samlet. 

Det vil kunne bli aktuelt med fortløpende ansettelse. Ved intern ansettelse kan vikariat bli ledig.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker kun ferdig utdannede sykepleiere med dokumentert autorisasjon.
 • Erfaring/praksiserfaring innenfor hjerte-/lungeopererte pasienter, hjerte-/lungemedisinske pasienter eller kirurgiske pasienter er fordelaktig.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Evner å forstå ulike pasienters situasjon og behov
 • Er interessert i faget og ønsker å utvikle deg kontinuerlig når det kommer til prosedyrer, sykdommer og behandlingsmetoder
 • Har gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter, kolleger og pårørende
 • Er en god lagspiller og har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Kan jobbe selvstendig 
 • Er en ansvarlig person som kan sikre at pasienten får riktig behandling og omsorg
 • Er ydmyk og har selvinnsikt nok til å si ifra i situasjoner der du er utrygg eller mangler kunnskap
 • Er fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi tilbyr:

 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Seksjonen har fokus på fagutvikling:
  • Strukturert opplæringsprogram for nyansatte.
  • Egen fagutviklingssykepleier
  • 5 % fagutviklingstid planlagt i turnusen.
  • Regelmessige organiserte fagdager med undervisning i aktuelle emner hver 9. uke
  • Sertifiseringsprogram innenfor MTU
 • Høyt faglig nivå og rom for personlig utvikling
 • Primærsykepleie
 • Stort fokus på arbeidsmiljøet:
  • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med god kollegastøtte og der alle er flinke til å se hverandre
  • En relativt liten seksjon der alle blir godt kjent og der kollegaene er interessert i hverandre
  • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Vi tilbyr 100 % stillinger. Vikariat vil kunne forlenges
 • Pt: 35,5t/ uke i 3 delt turnus med arbeid hver 3. helg