Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleiere og spesialsykepleiere til ferievikariat sommer 2023

Offentlig forvaltning

Ønsker du verdifull erfaring fra en spennende og lærerik arbeidsplass? Da vil vi komme i kontakt med deg!

En sommerjobb hos oss kan gjøre veien til fast jobb kortere. Etter endt sommerjobb vil du få mulighet til 100 % fast ansettelse i vår bemanningspool.

Er du nyutdannet sykepleier sommer 2023 oppfordres du til å søke.

HR-bemanning ved Sykehuset i Vestfold har ansvar for sommerrekruttering til kirurgiske og medisinske poster. Det er egen annonse for deg som er helsefagarbeider, sykepleierstudent og medisinstudent. Arbeidet bil være på en medisinsk eller kirurgisk post fra uke 25 til 33 i 3 delt- turnus, hovedsakelig hver 2.helg. Følgende poster er aktuelle:

Medisinsk klinikk:
E1 Barne,- og ungdomspost
J4 Nyfødtintensiv
E1/E2 Hjerte- nyre- og geriatrisk post
E5 Kreftpost
C2/C5 Lunge- og gastromedisinsk post
C3 Nevrologisk post
C7 infeksjons post

Kirurgisk klinikk:
E3 Ortopedisk post
E4 Gynekologi -og gastrokirurgisk post
C6 ØNH-, urologi-og karkirurgisk post

Spesialposter:
Akuttmottak- spesialsykepleiere og sykepleiere med min. ett års erfaring er ønskelig.
Akuttavklaring
4H intensiv- spesialsykepleier
4H anestesi- spesialsykepleier
4H operasjon- spesialsykepleier

Hvis du ønsker å være tilkallingsvikar i forkant av sommervikariatet kan vi i HR- bemanning være behjelpelige med dette slik at opplæring/bli kjent perioden starter så tidlig som mulig.

Skriv gjerne i søknaden hvilke 3 poster du ønsker å jobbe ved i prioritert rekkefølge. Tildeling av arbeidssted skjer etter meldt behov og i samarbeid med søker.

Aktuelle kandidater blir kontaktet fortløpende for intervju og vi ber om at du legger ved min. 2 referanser i søknaden. Ansettelser skjer fortløpende så det kan lønne seg å søke så raskt som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon ved tiltredelse, evt. at man får autorisasjon i starten av perioden (gjelder nyutdannede).
  • Ønskelig med erfaring fra sykehus.
  • Behersker norsk/nordisk språk godt. Både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

  • Lærevillig, selvstendig og nøyaktig.
  • Fleksibel og initiativrik.
  • Gode samarbeidsegenskaper og evne til god kommunikasjon.

Vi tilbyr:

  • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.