Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleier /vernepleier/ miljøterapeut

Offentlig forvaltning

Akutt døgnbehandlingsenhet  har fra 01.08.2022 ledig fast stilling som sykepleier / vernepleier/ miljøterapeut .  

Enheten tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp som eneste akuttenhet for ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er 13-18 år, men vi tar også imot barn i akutt krise. Enheten har fem plasser, og er godkjent for tvungen psykisk helsevern. I det miljøterapeutiske arbeidet vil man som sykepleier / vernepleier/ barnevernspedagog være en del av teamarbeid for pasienter, og ha ansvar og oppgaver i forhold til innlagte pasienter.

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Stillingen innebærer turnusarbeid dag / kveld og arbeid hver 3.helg p.t
Jf. Helsepesonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinsansvarlig og ansvarlig for andre sykepleieroppgaver
 • Ansvarsvakter ved enheten 
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forordnet behandling
 • Utarbeide gode behandlingsplaner og individuelle planer i samarbeid med pasientansvarlig lege/psykolog og teamet for øvrig, og utøve god miljøterapi
 • Delta med psykoedukasjon og veiledning av pasienter og deres pårørende

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier / vernepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning
 • Erfaring med arbeid i målgruppen 
 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid  er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen
 • Personlig egnethet som engasjement for arbeidet, godt humør, evne til å sette egne grenser og mestre hektiske arbeidsdager 

Vi tilbyr:

 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Meget god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en innkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Spesialisert miljø med høy fagkompetanse
 • Veiledningstilbud
 • Treningsfasiliteter
 • Internundervisning 

 

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.