Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vi søker sykepleier til kombinert stilling!

Offentlig forvaltning

Stillingen er en kombistilling med 60 % hjerte nyre sengepost  og 40 % Hjemmedialysepoliklinikk

Hjemmedialysepoliklinikken gir peritoenaldialyse behandling til pasienter med kronisk nyresvikt. Siv er ledende i landet på denne behandlingen. 

Hjerte- og nyreposten er varierte seksjoner med fokus på utredning, behandling/justering av medisinsk behandling og opptrening/mobilisering etter invasiv behandling og operasjoner. Posten har pasienter innenfor fagfeltene hjerte, hormon og nyre. Den preges av høy aktivitet og korte liggetider.
Hos oss vil du møte spennende faglige utfordringer sammen med flinke og engasjerte medarbeidere. Vi jobber i team og du vil oppleve at vi samarbeider godt om pasientene. 

Vi håper dette høres interessant ut og du vil søke hos oss. Vi ser frem til å høre fra deg!

Tiltredelse etter nærmere avtale.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring med dialysepasienter og sengepostarbeid er ønskelig
 • Ønskelig med førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å arbeide selvstendig, men også i team
 • God kommunikasjonsevner og pedagogiske kunnskaper foretrekkes da det er noe undervisning til pasient og helsepersonell
 • Høy relasjonell kompetanse og evne til å kommunisere godt med både pasienter og kollegaer
 • Personlighet egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.